Nyhetsbrev januari 2022

Sidan publicerades 27 januari 2022

530 miljoner kronor till en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård och Checklista ska hjälpa att beakta patientperspektivet i vårdprogrammen är några av nyheterna i RCC Sydösts nyhetsbrev för januari 2022.