Topplista september 2021 publicerad

Sidan publicerades 3 september 2021

Nu finns senaste topplistan publicerad. Topplistan visar klinikernas inrapportering till Cancerregistret och kvalitetsregistren. Hur ligger din klinik till?

Under den rådande situationen gällande COVID-19 har RCC all förståelse för om många vårdenheter inte har kunnat prioritera canceranmälningar. Vi väljer dock att ändå skicka ut listor över saknade canceranmälningar enligt vår årsplanering, då belastningen på sjukvården kan variera.

Gå till Topplistan

Elektronisk canceranmälan

Alla diagnoser som ska registreras i cancerregistret kan anmälas elektroniskt via plattformen INCA. Flera kliniker i sydöstra sjukvårdsregionen använder sig av elektronisk canceranmälan och upplever att det är ett enklare och snabbare sätt att hantera canceranmälningar på.

RCC Sydöst arbetar aktivt för att öka användningen av elektronisk canceranmälan i sydöstra sjukvårdsregionen.

Vill du också anmäla elektroniskt?

För att kunna göra canceranmälan elektroniskt behöver du ansöka om behörighet. Kontoansökan ska vara undertecknad av verksamhetschef och skickas därefter in till RCC Sydöst.

Ansökan om användarkonto för INCA (pdf)

Har du frågor? Kontakta oss på RCC Sydöst.