Screening för tjock- och ändtarmscancer startar i Östergötland

Sidan publicerades 11 oktober 2021

Nu inför Region Östergötland screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer. Den här veckan får de första 60-åringarna i länet ett brev med erbjudande om att lämna ett prov.

Cancer i tjock- och ändtarmen är den tredje vanligaste typen av cancer bland kvinnor och män. Chansen att bli botad ökar om cancerformen upptäcks tidigt och därför inför regionen screening, enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Det innebär att alla mellan 60 och 74 år kommer att erbjudas provtagning vartannat år. Region Östergötland är tidigt ute bland landets regioner med erbjudandet och är en av fem som inför det i år. Tidigare är det enbart Region Stockholm och Region Gotland som erbjudit provtagningen.

Screeningen införs successivt och startar med personer som fyller 60 år i år (födda 1961), för att sedan utökas till hela den aktuella ålderskategorin inom fem år.

Den här veckan får de första 60-åringarna i länet ett brev hemskickat där de erbjuds att lämna ett avföringsprov. Breven kommer att skickas ut under de närmaste fem veckorna.

– Det här är mycket viktigt för att förebygga allvarlig sjukdom. Möjligheten att förhindra spridning och bota sjukdomen är större ju tidigare vi hittar cancern eller förstadiet till den. Screeningen beräknas minska dödligheten med mellan 15 och 20 procent, säger Rikard Svernlöv, överläkare och biträdande verksamhetschef vid mag-tarmmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping (US) och projektledare för införandet av screeningen i Region Östergötland.

Rädda liv

Varje år dör cirka 2 500 personer i Sverige av tjock- och ändtarmscancer. För Östergötland skulle en minskning på 20 procent innebära ungefär 25 färre dödsfall per år.

– Det är positivt att vi nu inför screening av tjock- och ändtarmscancer. Vi kan rädda fler liv och samtidigt minska framtida vårdbehov genom att tidigt upptäcka och förhindra sjukdomen, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Screeningen är en självprovtagning och erbjudandet om att lämna ett prov kommer med ett brev på posten. Brevet innehåller instruktioner, en provtub och ett svarskuvert. Provet visar om det finns dolt blod i avföringen. Om det finns blir personen kallad till endoskopienheten vid mag-tarmmedicinska kliniken på US för att undersöka tarmen med koloskopi, det vill säga med ett kamerainstrument i form av en slang. Dolt blod i avföringen beror oftast inte på cancer, men måste alltid utredas. De cirka 5 000 personer i Östergötland som fyller 60 år 2021 kommer att få erbjudandet om att lämna ett prov under året.

I år inför, utöver Region Östergötland, även regionerna Dalarna, Skåne, Örebro län och Norrbotten provtagningen.