Uppföljningsenhet för Unga Vuxna har öppnat i sydöstra sjukvårdsregionen

Sidan publicerades 31 maj 2021

Uppföljningsenheten är placerad vid Universitetssjukhuset i Linköping och tar emot patienter som haft cancer som barn. Fokus ligger på aktiv överlämning från barn- till vuxenvård för att överföra kunskap kring patienten på ett strukturerat sätt.

Christina Johansson.png

– Vi är så glada över att vara igång! Vissa patienter får brev med erbjudande om uppföljning, samt information om vår mottagning. Andra blir remitterade från andra vårdgivare, eller söker sig till oss på egen hand, säger Christina Johansson projektledare för uppstarten av uppföljningsenhet Unga Vuxna.

Uppföljning för minskning av negativa effekter

Barncanceröverlevare riskerar som vuxna att drabbas av sena komplikationer av sin behandling. Långtidsuppföljning är en viktig del av vårdkedjan och fler insatser för att minimera eller fördröja negativa effekter av cancersjukdom och behandling behövs.

– Mottagningens uppgifter är att erbjuda information om genomgången barncancerbehandling och rekommenderad uppföljning. Det kan handla om exempelvis rådgivning till patient eller närstående, medicinsk bedömning eller rehabiliteringsbehov. Här finns olika professioner; läkare, sjuksköterskor, psykolog, vårdadministratör, berättar Christina.

Via 1177 vårdguidens e-tjänster kan man komma i kontakt med mottagningen och ställa frågor

– Vårdtjänsterna ökar vår tillgänglighet utöver den tid vi finns fysiskt på plats. Det passar vår målgrupp som när som helst kan gå in och ställa sina frågor här, säger Christina.

Stor förbättring gällande uppföljning efter barncancer

Britt-Marie Holmqvist.png

Britt-Marie Holmqvist är RCC Sydösts processledare för barncancer. Hon arbetar som barnläkare och barnonkolog på Universitetssjukhuset i Linköping.

– Jag ser en stor förbättring vad gäller uppföljning efter barncancer. Förutom uppföljningsenheten för unga vuxna har även uppföljningen efter avslutad behandling före 18 års ålder uppdaterats. Nationellt gemensamma riktlinjer har tagits fram, vilket är en del i det nationella arbetet för att stärka och öka kvaliteten inom barncancervården. En basstandard har definierats, likaså finns ett nationellt vårdprogram för uppföljning efter barncancer, säger Britt-Marie.

– Det är viktigt med en enhet som har möjlighet att upptäcka de här komplikationerna och helst hjälpa till att förebygga eller behandla dessa på ett tidigt stadium, säger Britt-Marie.

Nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer.