Nyhetsbrev juni 2021

Sidan publicerades 30 juni 2021

Delrapport om cancervården under covid - helårsdata 2020 SÖSR, Ny rapport: pandemin har påverkat diagnostik och vård av cancer, Tidplanen klar för regionernas anslutning till screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer är några av nyheterna i RCC Sydösts nyhetsbrev för juni 2021.