Delrapport om cancervården under Covid-19 - helårsdata 2020, sydöstra sjukvårdsregionen

Sidan publicerades 30 juni 2021

Regionala cancercentrum i samverkan har publicerat en femte och fördjupande delrapport om cancervården under Covid-19. RCC Sydöst publicerar här data från sydöstra sjukvårdsregionen nedbrutet för våra tre regioner; Östergötland, Jönköping och Kalmar.