Checklistan – komplement till vårdprogrammet i cancerrehabilitering

Sidan publicerades 21 juni 2021

Som ett komplement till det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering har en checklista tagits fram. Checklistan består av frågor som utgår från rekommendationerna under respektive kapitel i vårdprogrammet.

Helene WendellDen kan vara till hjälp för verksamheter med att tydliggöra utvecklingsområden och göra det lättare att leva upp till vårdprogrammets intentioner.

– I sydöstra sjukvårdsregionen arbetade vi tillsammans med patientrepresentanter och processledare för att ta fram en första version av checklistan 2019. Den har sedan genom diverse dialogmöten med professionen och reviderats till dagens nationella checklista, säger Helene Wendell, regional processledare för cancerrehabilitering Region Kalmar län.

– Under dessa dialogmöten kunde klinikerna och teamet runt patienterna utbyta erfarenheter och lärande med varandra. På så vis kunde man prata om hur olika referensramar man kan ha; vad är en multidisciplinär konferens i rehabilitering? Vilka ingår i teamet runt patienten? Möten och samspråk kring arbetssätt är viktigt, säger Jessica Eriksson, cancersamordnare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i region Kalmar län och processamordnare hos RCC Sydöst.Jessica Ericsson

Kartläggning av förbättringsområden

Checklistan kan bidra till att kartlägga hur cancerrehabiliteringen ser ut i vår sjukvårdsregion och vilka områden som behöver arbetas vidare med.

– Det finns stort värde i att samla professionen till olika dialogmöten och få en samsyn kring vad cancerrehabilitering är. Det är häftigt att kunna identifiera förbättringsområden och sätta in insatser där man vet att det verkligen behövs, säger Jessica.

– Checklistan kan hjälpa till med en helhetsbild kring nuläget. Det minskar också risken att man glömmer bort någon fråga, vilket bidrar till en mer jämlik vård, säger Helene.

 

Checklista cancerrehabilitering