Nyhetsbrev januari 2021

Sidan publicerades 28 januari 2021

Förstärkt satsning på jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård, Cancerpatienter får snabbt vård trots pandemin, Webbutbildning i teledermatoskopi för landets primärvård är några av nyheterna i RCC Sydösts nyhetsbrev för januari 2021.