Vägen framåt för RCC Sydöst

Sidan publicerades 24 februari 2021

En regional utvecklingsplan för cancervård i sydöstra sjukvårdsregionen 2020-2023 finns nu publicerad på cancercentrum.se. RCC i samverkans måldokument ”Vägen framåt” ligger till grund för denna.

göran_henriks_qulturum_285x350.png

Den regionala planen är baserad på de specifika utmaningar som finns i vår sjukvårdsregion och utgör grunden för RCC:s långsiktiga arbete med förebyggande insatser, cancervård och utbildnings-, kompetens-, forsknings- och innovationsfrågor.

– Ett måldokument är en förutsättning för att vi som arbetar för bättre och säkrare cancervård i sydöstra sjukvårdsregionen ska dela de gemensamma utmaningarna vi står inför och prioritera vad vi ska rikta mest uppmärksamhet på, säger Göran Henriks, Utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län och ordförande i RCC Sydösts styrgrupp.

Sinivas_redigerad.png

– Det är bra att vi nationellt har enats om hur vi ska gå vidare i det långsiktiga cancerarbetet, gällande både övergripande mål och handlingsplan. Utifrån detta har vi sedan formulerat RCC Sydösts väg framåt, baserat på våra egna förutsättningar och det som är viktigt för Sydöstra sjukvårdsregionen. Det är ett väldigt handfast verktyg som alla inblandade parter kan samlas kring. Dokumentet är konkret och väl genomarbetat och vi har kommit fram till en prioriteringsordning att följa under kommande år, säger Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef för RCC Sydöst.

Här finns Vägen framåt RCC Sydöst.

Här finns Vägen framåt RCC i samverkan