Nyheter

Samverkan
530 miljoner kronor till en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård

Regeringen och SKR har träffat en överenskommelse för 2022 om insatser för en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård i Sverige, i linje med den svenska cancerstrategin och regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbete med cancervården.

Sydöst
Nyhetsbrev december 2021

Verksamheternas inrapportering till cancerregistret december 2021, 21 miljoner från Cancerfonden till projekt om strålbehandling och immunterapi, Ny version av Min vårdplan för tumörer i centrala nervsystemet är några av nyheterna i RCC Sydösts nyhetsbrev för november 2021.

Samverkan
Artikelserie om standardiserade vårdförlopp

Vad är anledningen till att man inte lyckas få bukt med de långa ledtiderna inom cancervården? Och vad är hemligheten för de som har lyckats?

Samverkan
Transitionssjuksköterskan - en brygga mellan barn- och vuxensjukvård

Just nu pågår ett omfattande arbete på såväl nationell som regional nivå för att stärka och ytterligare öka kvaliteten inom barncancervården. Inom flera delar av barnsjukvården har man länge arbetat hårt för att övergången från barn- till vuxensjukvård ska bli så smidig och bra som möjligt, med fokus på barnet och dess familj.

Samverkan
21 miljoner från Cancerfonden till projekt om strålbehandling och immunterapi

Hälften av de sex projekt som Cancerfonden finansierar inom sin särskilda utlysning inom strålbehandling leds av forskare i Göteborg. I särklass störst bidrag, 21 miljoner kronor, får Jan Nyman för ett projekt som kombinerar strålbehandling och nya läkemedel, som exempelvis immunterapi.

Sydöst
Verksamheternas inrapportering till cancerregistret, december 2021

Nu finns verksamheternas inrapportering från december publicerad. Denna visar klinikernas inrapportering till Cancerregistret och kvalitetsregistren. Hur ligger din klinik till?

Samverkan
Replik: ”Utredning på felaktig grund riskerar att försena behandling”

Vår uppfattning är att trötthet och allmän sjukdomskänsla inte bör vara ingångskriterier för SVF för lungcancer, skriver Hans Hägglund, ordförande för RCC i samverkan, i en replik till Lungcancerföreningens debattartikel på dagensmedicin.se.

Sydöst
Nyhetsbrev november 2021

Resultatredovisning november 2021, Ny rapport jämför uppföljning av SVF i de nordiska länderna, Regionerna delar på 185 miljoner för att korta väntetiderna i cancervården är några av nyheterna i RCC Sydösts nyhetsbrev för november 2021.