Topplista mars 2020 publicerad

Sidan publicerades 27 mars 2020

Nu finns senaste topplistan publicerad. Topplistan visar klinikernas inrapportering till Cancerregistret och kvalitetsregistren. Hur ligger din klinik till?

Nytt från och med denna gång är att medicinklinikerna är uppdelade på medicinklinik, medicinklinik lungsektion och medicinklinik hematologisektion. Detta för ett mer tillförlitligt resultat av inrapporteringen. Har ni några åsikter kring detta, vänligen kontakta oss.

Under den rådande situationen gällande coronaviruset COVID-19 har RCC all förståelse för om många vårdenheter för tillfället inte kan prioritera canceranmälningar. Vi väljer dock att ändå skicka ut listor över saknade canceranmälningar enligt vår årsplanering, då belastningen på sjukvården kan variera.

Gå till Topplistan

Elektronisk canceranmälan

Alla diagnoser som ska registreras i cancerregistret kan anmälas elektroniskt via plattformen INCA. Flera kliniker i sydöstra sjukvårdsregionen använder sig av elektronisk canceranmälan och upplever att det är ett enklare och snabbare sätt att hantera canceranmälningar på.

RCC Sydöst arbetar aktivt för att öka användningen av elektronisk canceranmälan i sydöstra sjukvårdsregionen.

Vill du också anmäla elektroniskt? 

För att kunna göra canceranmälan elektroniskt behöver du ansöka om behörighet. Kontoansökan ska vara undertecknad av verksamhetschef och skickas därefter in till RCC Sydöst.

Ansökan om användarkonto för INCA (pdf)
Har du frågor? Kontakta oss på RCC Sydöst.

 

prispall_240.jpg