Utbildningsfilmer om cancer och levnadsvanor

Sidan publicerades 14 maj 2020

Föreningen Sjuksköterskor i cancervård har tagit fram två utbildningsfilmer om hälsofrämjande levnadsvanor. Filmerna är tänkta som inspirerande utbildningsmaterial för personal inom cancervården och innehåller råd att förmedla till patienter gällande fysisk aktivitet, kost, alkohol och tobak.

Anna-Karin Ax-kontaktsjukskoterska-03-1200px.jpgAnna-Karin Ax. Foto: Kajsa Juslin.

Anna-Karin Ax har varit med och tagit fram dessa filmer. Hon arbetar som specialistsjuksköterska i onkologi och arbetar på onkologens behandlingsmottagning, men är även doktorand och forskar om träning under cancerbehandling.

– Föreningen har under en tid arbetat med ett projekt om hälsosamma levnadsvanor under cancerbehandling. Vi har tagit fram broschyrer med information som riktar sig till både personal och patienter, samt tillsammans med Regionala cancercentrum (RCC) hållit i nationella utbildningar om hälsofrämjande levnadsvanor till vårdpersonal, berättar Anna-Karin.

– Nästa steg i projektet var att göra dessa korta, informativa utbildningsfilmer om hälsosamma levnadsvanor. Det är viktigt vårdpersonalen ger samma information till patienten oavsett profession. Det här är ett kunskapsunderlag till alla i teamet runt personer som diagnosticerats med cancer så som kontaktsjuksköterskor, sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare, säger hon.

Ohälsosamma levnadsvanor

Sjuksköterskor i cancervård är en nationell ideell förening som riktar sig till sjuksköterskor verksamma inom cancervården. Föreningen arbetar bland annat med att lyfta betydelsen av omvårdnad i cancervården och stärka professionens kunskapsområde.

– När vi pratar om ohälsosamma levnadsvanor menar vi tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor hos vuxna personer som har diagnosticerats och har pågående behandling eller har behandlats för cancer. Det finns många skäl till varför det är viktigt att ge information om ohälsosamma levnadsvanor. De har stor betydelse för uppkomst av cancersjukdom, samt ökar risken för biverkningar i samband med behandling och rehabilitering efter cancersjukdom, säger Anna-Karin.

Filmerna finns på Sjuksköterskor i cancervårds hemsida.