Nyheter

Sydöst
Nyhetsbrev maj 2020

Resultatredovisning maj 2020 publicerad, interaktiva webbinarier - Corona och cancer, utbildningsfilmer om cancer och levnadsvanor, webbutbildning ska öka kunskapen om cancer under graviditet är några av nyheterna i RCC Sydösts nyhetsbrev för maj 2020.

Sydöst
Resultatredovisning maj 2020 publicerad

Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst) sammanställer regelbundet rapporter som belyser cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder. RCC Sydösts senaste resultatredovisning och de diagnosspecifika redovisningarna publicerades den 20 maj.

Samverkan
Webbutbildning ska öka kunskapen om cancer under graviditet

Cancer under graviditet är sällsynt. I Sverige handlar det om ungefär 120 kvinnor om året. För att samla kompetens och sprida kunskap om vård och behandling lanseras en ny webbaserad utbildning. Den vänder sig till vårdpersonal som träffar gravida patienter med cancer och bygger på patientens, närståendes och vårdpersonalens perspektiv.

Sydöst
Utbildningsfilmer om cancer och levnadsvanor

Föreningen Sjuksköterskor i cancervård har tagit fram två utbildningsfilmer om hälsofrämjande levnadsvanor. Filmerna är tänkta som inspirerande utbildningsmaterial för personal inom cancervården och innehåller råd att förmedla till patienter gällande fysisk aktivitet, kost, alkohol och tobak.

Samverkan
Individuell patientöversikt ger patienten koll på vården

”Patientöversikten gör att man blixtsnabbt förstår både vad som är gjort och vad som är på gång.” Så beskriver Inge Nilsson från Göteborg patientöversikten som RCC utvecklat tillsammans med arbetsgrupper för åtta cancerdiagnoser. Nu kan det nya verktyget börja användas på kliniker runtom i Sverige.