Uppföljningsenhet för barncancer öppnar i Sydöstra sjukvårdsregionen

Sidan publicerades 28 februari 2020

Våren 2021 kommer en uppföljningsenhet för barncancer att startas upp i sydöstra sjukvårdsregionen. Målgruppen är vuxna som haft cancer som barn och fokus ligger på övergången från barn- till vuxenvård och en trygg och aktiv överlämning. Uppföljningsenheten kommer att vara placerad vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Britt-Marie Holmqvist Christina JohanssonBritt-Marie Holmqvist processledare barncancer RCC Sydöst och Christina Johansson projektledare uppföljningsenhet barncancer sydöstra sjukvårdsregionen.

Projektet genomförs på uppdrag av Regionalt cancercentrum sydöst och omfattar hela den sydöstra sjukvårdsregionen. En projektorganisation bestående av olika professioner från Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland har nu påbörjat arbetet för att genomdriva detta. Christina Johansson, vårdutvecklare hos Region Östergötland och projektledare för detta projekt

– Vi är igång med planeringen och det känns mycket bra, säger Christina. Målet är att vi ska erbjuda en uppföljning för att skapa jämlik vård oavsett var man fått sin behandling. Vi börjar med att kartlägga vilka patienter det rör sig om, något som vi ska bli färdiga med innan sommaren. Sedan planerar vi en kontakt med dessa patienter för att få en bild av eventuellt behov av uppföljning och stöd.

Behovet av uppföljning ökar

Det finns sex barnonkologiska centrum i Sverige; i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Ny statistik visar att överlevnaden i barncancer är cirka 85 procent. När barnet är under 18 år omfattas hen av den barnonkologiska sjukvården. Långtidsuppföljning är en viktig del av vårdkedjan och fler insatser för att minimera eller fördröja negativa effekter av cancersjukdom och behandling behövs.

– Allt fler överlever eller lever längre med cancersjukdom och med det blir behovet uppföljning större. I vår kartläggning arbetar vi med åldersspannet 18-45 år för att få fram de patienter som vi sedan kan kalla. De får komma på ett besök, vi undersöker dem samt gör dem uppmärksamma på eventuella symptom de bör vara observanta på. De blir då medvetna om att enheten finns och hur man kommer i kontakt med den, säger Christina.

Här kan du läsa det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer.