Marianne Maroti är årets processledare 2020

Sidan publicerades 4 februari 2020

Marianne Maroti, överläkare vid Onkologiska kliniken på Ryhov, utsågs till årets processledare i sydöstra sjukvårdsregionen. Detta när RCC och Socialdepartementet firade cancerstrategin 10 år den 3 februari.

– Det var en väldigt rolig överraskning. Jag känner mig både glad och stolt.marianne_maroti_jw_20171108_001-1 (002).jpg
Foto: Johan W Avby

Hur kommer det sig att du blev processledare?

– Processen för malignt melanom är speciell då den i många fall helt kan skötas i primär- och hudvård. Min grundkompetens som dermatolog och mitt arbete vid Onkologiska kliniken ger erfarenheter som skapar förutsättningar till förståelse av hela processen. Det har skett ständiga förbättringar inom området, vilket har varit en viktig del för mig och gör det intressant att få arbeta med dessa frågor.

Hur ser du på framtiden?

– Utvecklingen, framför allt inom onkologin, sker snabbt. I synnerhet avseende läkemedel som ger förbättrad överlevnad, men det medför också stora kostnader. Det är viktigt att vi har uppföljningsmodeller, som är öppna för alla, för att kunna presentera våra data och kunna följa upp användningen av läkemedel.

– Det behövs en ökad medvetenhet om att utvecklingsarbete är en integrerad del av professionens arbete. Fokus på produktion utan att följa upp utfall kan i sämsta fall generera hög produktivitet utan hög kvalitet.

– När man skapade en organisation som RCC innebar det att inriktningen på patientens väg – process – genom vårdkedjan kom i fokus. Det är därför viktigt att RCC kan behålla och förstärka sin roll för att stödja de löften vi ger patienten om en likvärdig vård. RCC har nu byggt upp en god administrativ kompetens. Jag tycker att man bör bli synligare ännu ute i vården och integrera vårdens kunskaper.

Nomineringstext

”Årets processledare i sydöstra sjukvårdsregionen tänker på patientens bästa i alla lägen. Hon har ett brinnande intresse och ett stort engagemang i sitt uppdrag som processledare, en vilja att förstå för att göra rätt. Hon har en önskan om och ser vikten av att sydöstra sjukvårdsregionens regioner ska komma närmre varandra.

Hon har initierat och stöttat arbetet med en MDK för hudmelanom i sydöstra sjukvårdsregionen. Hon har tidigt anammat innovativa lösningar (teledermatoskopi) och de senaste åren även varit ansvarig för ett nationellt projekt inom teledermatoskopi för att möjliggöra snabbare flöde för patienter och mindre belastning på patologin och på så sätt använda resurser med klokskap. Hon har samtidigt bedrivit klinisk forskning inom framför allt dermatologi och även onkologi.

Hon är innovatör och doktor samtidigt och har en mycket lång klinisk karriär bakom sig som dermatolog. Hon har varit processledare ända sen starten av RCC Sydöst och processarbetet inom alla cancerdiagnoser påbörjades.

Årets processledare i sydöstra sjukvårdsregionen: Marianne Maroti.”

Fler utmärkelser

Vid firandet av cancerstrategin utsågs även årets kontaktsjuksköterska i Uppsala-Örebroregionen. Läs mer om det via länken nedan.

Anna-Karin Garp är årets kontaktsjuksköterska 2020

Mer information om utmärkelserna samt presentationer av pristagarna i de övriga sjukvårdsregionerna hittar du via länken nedan.

Årets processledare och årets kontaktsjuksköterskor 2020

rcc_gruppbild_vinnare-2.jpg

Årets processledare tillsammans med Kronprinsessan Victoria under prisceremonin i Aula Medica. Foto: Emelie Otterbeck.

Kontakt

Linda Carlén-Hallström

kommunikatör/webbredaktör

RCC Sydöst