Anna-Karin Garp är årets kontaktsjuksköterska 2020

Sidan publicerades 4 februari 2020

Anna-Karin Garp, bröstenheten kirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, utsågs till årets kontaktsjuksköterska i sydöstra sjukvårdsregionen. Detta när RCC och Socialdepartementet firade cancerstrategin 10 år den 3 februari.

– Jag känner mig oerhört hedrad över att ha fått utmärkelsen Årets kontaktsjuksköterska av Regionalt cancercentrum sydöst. Jag delar denna utmärkelse med mina kollegor som alla gör ett fantastiskt arbete för att stötta patienten i samband med diagnos, behandling och uppföljning. Det är ett bra sätt att uppmärksamma den roll man som kontaktsjuksköterska har och som jag vet betyder mycket för patienten.rcc_anna-karin_garp-1.jpg

Anna-Karin garp efter måndagens ceremoni med H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Foto: Emelie Otterbeck.

Varför valde du att utbilda dig till kontaktsjuksköterska?

– Min förebild i yrket är sjuksköterskan Britta Dahlstedt på kirurgmottagningen vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping, som redan 1995 började arbeta som det vi idag kallar kontaktsjuksköterska. Jag har haft förmånen att få arbeta i olika roller, med olika typer av cancerpatienter och kan inte tänka mig något roligare och mer givande arbete. Jag lär mig nya saker om mig själv och andra människor varje dag. Det är en ynnest att få träffa så många fantastiska människor och att försöka få dem att fortsätta må bra trots det som hänt.

– Det är verkligen roligt att tillsammans i ett team få arbeta med andra som vill samma sak; att det ska bli så bra som möjligt för patienten. Att få ta tillvara det som är friskt hos varje patient och att inte bara se till det som är sjukt.

Vilket råd skulle du ge nya, eller mindre erfarna kontaktsjuksköterskor?

– Mitt råd till nya, mindre erfarna kollegor är att lära sig så mycket som möjligt om den diagnos hen arbetar med, samt att hålla sig à jour med vad som händer. Kunskap gör en till en trygg person och trygghet är vad patienten behöver.

Hur ser du på framtiden?

– Vi behöver arbeta mycket med primärprevention, men även med prevention efter avslutad cancerbehandling för att inte återinsjukna. Cancerrehabilitering är också viktigt, så att patienten kan återgå till ett bra liv efter avslutad behandling. Vi behöver bli bättre på att hjälpa till att lotsa patienter vidare och att se till vad var och en själv kan göra när det gäller detta.

Nomineringstext

”Anna-Karin har arbetat många år som kontaktsköterska för bröstcancerpatienter. Redan under utredningsfasen tar hon kontakt med patienten, svarar på frågor och förklarar vad som händer. Hon är också med under diagnosbeskedet hos läkaren och samtalar därefter enskilt med patient och anhöriga.

Anna-Karin hjälper till med att formulera och lyfta frågor som är viktiga för patienten; ”Vad är viktigt för dig? Vad vill du veta?” Hon är öppen för att föra en dialog om allt mellan himmel och jord, vare sig det rör diagnosen eller annat. Hon är välutbildad med högskolepoäng inom specifik omvårdnad vid bröstcancer.

Under hela 2019 har hon tillsammans med sina kollegor arbetat med cancerrehabilitering enligt vårdprogrammet, för att förändra arbetssätt och göra det så personcentrarat som möjligt för patienterna. De har arbetat sig igenom kapitlen systematiskt enligt PBL-metoden .

Sedan SVF infördes har Anna-Karin arbetat som koordinator i SVF-flödet och utvecklat hur informationen till patienterna ska ske på bästa sätt. Hon har även deltagit i den lokala bröstprocessgruppen.”

Fler utmärkelser

Vid firandet av cancerstrategin utsågs även årets kontaktsjuksköterska i Uppsala-Örebroregionen. Läs mer om det via länken nedan.

Marianne Marotti är årets processledare 2020

Mer information om utmärkelserna samt presentationer av pristagarna i de övriga sjukvårdsregionerna hittar du via länken nedan.

Årets processledare och årets kontaktsjuksköterskor 2020

rcc_gruppbild_vinnare-3.jpg

Årets kontaktsjuksköterskor tillsammans med Kronprinsessan Victoria under prisceremonin i Aula Medica. Foto: Emelie Otterbeck.

Kontakt

Linda Carlén-Hallström

kommunikatör/webbredaktör

RCC Sydöst