Linda Lundgren är Årets processledare i sydöstra sjukvårdsregionen

Sidan publicerades 24 maj 2023

Utmärkelsen Årets processledare 2023 i sydöstra sjukvårdsregionen går i år till Linda Lundgren, som är överläkare och kirurg på Universitetssjukhuset i Linköping. Grattis Linda!

Vad betyder utmärkelsen för dig?

- Det är förstås fantastiskt roligt att få den här utmärkelsen! Det ger motivation och inspirerar till att fortsätta vårt viktiga processarbete i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Vilken är processledarens viktigaste roll?

Linda_Lundgren_årets processledare 2023.jpg

- Processledarens roll ser sannolikt olika ut i olika cancerprocesser och styrs av hur verksamheterna ser ut där processen bedrivs. Min roll är att se över flöden och hålla ihop verksamheten inom övre GI-cancer i Sydöstra sjukvårdsregionen. Patientens hemorts-sjukhus spelar en stor roll när det gäller utredning, information, rehabilitering och uppföljning. Samtidigt är en fungerande logistik och kommunikation mellan universitetssjukhus och hemortssjukhus en förutsättning för de patienter som ska opereras för sin cancer. Ett av mina mål som processledare är att ge patienterna samma förutsättningar för utredning, behandling och uppföljning oavsett var de bor i Sydöstra sjukvårdsregionen. Men beroende på hur verksamheterna är utformade, finns det ständiga utmaningar att jobba med för att nå det målet.

Vad är viktigast för en god cancervård?

- Om vi frågar våra patienter skulle vi nog få lika många svar som de vi frågar. Men det är nog det som är en god cancervård - en individanpassad vård där vi utgår från patienten och ser till dennes förutsättningar och behov. En god cancervård bygger på att vi är lyhörda för patientens tankar och känslor. Men också att vi kan stå för tydlig och bra information baserat på att vi snart har oändliga tekniska möjligheter men begränsade resurser inom vården. En bra cancervård bygger förstås också på goda relationer och förtroende mellan patient och sjukvård.

Motivering

Linda arbetar med Övre GI cancrar i sydöstra sjukvårdsregionen med stor entusiasm och engagemang. Hon ser hela teamet som viktigt för patienten och har format ett bra nätverk med alla professioner som har en del i processen inklusive patientrepresentanter. Hon har en stark forskning och utvecklingsfokus och har bl.a. arbetat med förbättring av MDK- arbete och stärka kontaktsjuksköterskans roll i MDK.