Lärdomar från OPT-pilot som testar digital process

Sidan publicerades 30 maj 2023

Region Jönköpings län är först i landet med att genomföra en pilot med prostatacancertestning (OPT) där processen är helt digital. Nyligen fick de besök av representanter från Region Kalmar län och Region Östergötland, som ville få en inblick i lärdomarna hittills.

Lärdomar om OPT_2.jpg
Charlotte Carlsson, projektledare och Caroline Hägglund, kravställare, beskriver arbetet med OPT.


I april 2023 startade Region Jönköpings län sitt pilotprojekt med organiserad testning av prostatacancer. Män födda 1973, 50-åringar, kommer under året få ett erbjudande om att testa sitt PSA-värde. Invånare som använder 1177 får sedan resterande information och provsvar via 1177. Och det är just detta som pilotprojektet testar och utvärderar - hur väl den digitala processen via 1177.se fungerar, för såväl invånare som vårdpersonal.

Arbetet med att realisera OPT i Region Jönköpings län har pågått i över ett år. I projektgruppen finns systemutvecklare, e-hälsoutvecklare, kravställare, kommunikatörer och andra professioner. Patientrepresentanter, prostatcancerförbundet ProLiv och presumtiva deltagare, länsinvånare, har också medverkat, bland annat vid skapandet av informationstexter på 1177.se.

Meningen är att hela sydöstra sjukvårdsregionen ska komma igång och erbjuda sina invånare OPT och erfarenheterna från pilotprojektet är viktig input till de fortsatta förberedelserna.

Få ihop flödet av händelser i testprocessen med de IT-system som används

Vid besöket från regionerna i Kalmar län och Östergötland beskrevs steg för steg hur invånarens testningsprocess går till med den digitala lösningen som används i Jönköpings län.

- För att beskriva kopplingar i vårdens arbete och involverade IT-system har vi ritat upp en process som behöver närmare fem meter på en vägg för att illustreras i sin helhet. Det är helheten i arbetet vi vill förmedla till andra regioner som är i startgroparna, säger Charlotte Carlsson, som är projektledare för projektet

Region Jönköpings läns erfarenheter har visat att en framgångsfaktor är att få ihop strukturen för arbetet med OPT och ingående delsystem. Med tydlig projektledning, både från verksamheten och IT, som arbetar nära tillsammans, formas processen och arbetssätten beskrivs tillsammans vilket gör digitalisering av testningsförfarandet möjligt.

Med en god kommunikationsplanering som involverar intressenter och berörda underlättas både formandet och spridning av kunskap.
- Att kunna vara nära och med lätthet återkomma med information till invånare och medarbetare genom hela processen är viktigt. Dels för att inhämta kunskap från det som fungerar i nuvarande arbetssätt, diskutera förändring och sprida nya arbetssätt, säger Charlotte Carlsson.  

Lärdomar om OPT_1.jpg
Närmast i bild Bengt Ekvall sekreterare ProLiv Jönköping och Ingrid Erlandsson verksamhetschef för urologkliniken Region Jönköpings län

”Läge att starta för att bäst ta tillvara de erfarenheter vi hör här”

Vad krävs då för att realisera OPT i Region Kalmar län och Region Östergötland?

– Sätta ihop rätt kompetenser och allokera resurser måste till. Idag har vi fått beskrivet vilka som behövs. Nu är läge att starta för att bäst ta tillvara de erfarenheter vi hör här, säger Ragnar Styrbjörn, som är avdelningschef för enheten Digital vårdutveckling inom Region Kalmar län.

Johan Boberg, projektledare inom IT i Region Östergötland, reflekterar:

 - Jag tror inte att det är ett jättestort projekt tekniskt då det finns stor hjälp att få nu inom sydöstra. Däremot är det en utmaning att bemanna projektet med rätt roller - vilka behöver vara med för att lyckas?

Utvärdering inför fortsättning

Innan året är slut kommer Region Jönköpings län utvärdera den pågående piloten och besluta om i vilken form fortsättning ska ske. Ytterligare ett par avstämningar med Kalmar län och Östergötlands län är inplanerade innan dess, samt ett fysiskt möte, för att dela med sig av hur det gått och samordna regionernas ambitioner.   

 

Text och bild: Susanne Kewley, Region Jönköpings län