Region Jönköpings Län startar organiserad testning av prostatacancer som pilotprojekt

Sidan publicerades 4 april 2023

I april startar Region Jönköpings län sitt pilotprojekt med organiserad testning av prostatacancer. Pilotprojektet görs för hela Sydöstra sjukvårdsregionen och resultatet från projektet kommer sedan att ligga till grund för provtagning i framtiden.

Under vecka 14 kommer delar av de cirka 2300 män i Jönköpings län som är födda 1973 att börja erbjudas provtagning för testning av prostatacancer. Med erbjudandet följer också information om för- och nackdelarna som ska vara vägledande inför valet om att testa sig eller inte.

Hela nyheten på rjl.se