Webbinarium den 4 november om överföring till kvalitetsregister via direktintegration - en lösning som fungerar!

Region Skåne har sedan några år tillbaka en fungerande lösning för direktöverföring av data från vårddokumentation till kvalitetsregister, och idag överförs data automatiskt till ett 10-tal kvalitetsregister. I detta webbinarium vill vi dela med oss av våra erfarenheter kring teknik och organisation, och hur vi har löst ett problem och därmed sparar tid och pengar åt sjukvården samtidigt som datakvalitet och täckningsgrad i kvalitetsregistren förbättras.

Kvalitetsregistren inom sjukvården är en guldgruva för att följa upp och utveckla vårdkvalitén. Samtidigt måste kliniskt verksam personal ägna mycket tid åt att registrera data i kvalitetsregistren, tid som annars kunde ägnas åt vård av patienterna. Ett system som automatisk hämtar data ur journal och annan vårddokumentation efterfrågas av många, och nationellt pågår just nu diskussioner om olika tekniska lösningar för att skapa fungerande direktöverföring.

webbinariumRegion Skåne har på senare år utvecklat en relativt enkel och kostnadseffektiv teknik för direktöverföring av data till kvalitetsregister. Tekniken bygger på att genom en informationsplattform (”datawarehouse”) skapa regler och logik som hämtar data ur befintliga vårddokumentationssystem, och sedan överföra data via en regional tjänsteplattform direkt till kvalitetsregistren. Tekniken används i nuvarande vårddokumentationssystem och kommer även att användas i Region Skånes nya digitala vårdsystem (Millennium) som börjar införas under nästa år.

Webbinariet utgår ifrån Lund med möjlighet för 40 personer att delta på plats, och i övrigt finns det möjlighet att koppla sig upp via egen dator och ställa frågor via chatt. I varje sjukvårdsregion kommer det att ges möjlighet att genom respektive RCC:s försorg följa webbinariet i grupp och på så sätt får möjlighet till gruppdiskussion.

Stort utrymme kommer att ges för frågor och diskussion.

Ur programmet

  • Bakgrund, utveckling och projektorganisation.
  • Hur fungerar den tekniska lösningen för direktöverföring?
  • Hur engageras berörda kliniker i utvecklingsarbetet?
  • Hur tar vi fram strukturerade data som är möjliga att överföra?
  • Vilka effekter har vi uppnått genom direktöverföring?
  • Hur ser framtiden ut?

Målgrupp

  • Alla inom sjukvården som på något sätt kommer i kontakt med kvalitetsregister och är intresserade av att bidra i arbetet med direktöverföring.
  • IT-ansvariga inom regioner och kommuner
  • Chefer på olika nivåer inom sjukvården

Tid

Onsdag 4 nov 2020 kl 9.00 -15.30. Boka dagen redan nu!

Mer information och kontakt via www.cancercentrum.se.

Kontakta Björn Ohlsson vid frågor.

Arrangörer: Region Skåne, Registercentrum Syd och Regionala cancercentrum i samverkan