MENY

Sex löften till invånarna

RCC Sydöst arbetar för att färre i sydöstra sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva och leva längre med bibehållen livskvalitet.

Regionens sjukvårdsledning har avgett sex löften till patienter och invånare i den sydöstra sjukvårdsregionen:

Sex löften RCC Sydöst

Arbetet med att utveckla cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen sker i nära samarbete med profession, forskning, patienter och närstående.


Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström

Sidan uppdaterad: 23 maj 2019