Informationsmaterial

Här finns informationsmaterial om Regionalt cancercentrum sydösts verksamhet och uppdrag. Materialet vänder sig i första hand till sjukvårdspersonal inom cancervården och andra engagerade i utvecklingen av cancervården i regionen.

Broschyrer

RCC Sydöst - Kunskapsstöd för dig i cancervården

Patienter och närstående: Så vill vi ha det!

Cancerrehabilitering

Standardiserade vårdförlopp

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten

Filmer

Utbildningsfilmer för patient- och närståendeföreträdare

Standardiserade vårdförlopp i cancervården

Filmer från Regionala cancercentrum i samverkan.

Gynekologisk cellprovtagning

Regional information om gynekologisk cellprovtagning