Processledare och processamordnare RCC Sydöst

En central uppgift för regionala cancercentrum är att utveckla cancervården utifrån patientens perspektiv. Det kräver ett mer processorienterat arbetssätt. På RCC sydöst har vi ett antal processledare och processamordnare som ansvarar för olika processer.

Processen innefattar alla aktiviteter som leder till att diagnosen ställs eller utesluts, behandling, rehabilitering och palliativa insatser, då det är aktuellt. Även förebyggande verksamheter involveras i detta synsätt.

Regionala processledare och processamordnare leder det regionala arbetet med att förbättra processen för cancerpatienter inom sin cancerdiagnos- eller diagnosövergripande cancerprocess. Vilka processer som ses över beslutas av Regionalt cancercentrum sydösts ledningsgrupp. 

Här kan du läsa mer om sydösts regionala vårdprocessarbete för olika diagnoser.

Regionala processledare 2023