RCC sydösts patient - och närståenderåd

Här hittar du mötesanteckningar för RCC sydösts patient- och närståenderåd från 2017 och framåt. Rådet träffas 3-4 gånger/år.