RCC sydösts patient - och närståenderåd

Här hittar du mötesanteckningar för RCC sydösts patient- och närståenderåd från 2016. Rådet träffas 3-4 gånger/år.

Sidan uppdaterad: 5 juli 2018