Grattis till årets kontaksjuksköterskor Camilla och Marie!

Sidan publicerades 24 maj 2023

Camilla Brengdahl och Marie Alkner von Bothmer på Kirurgmottagningen på Höglandssjukhuset i Eksjö har tillsammans vunnit utmärkelsen till Årets kontaktsjuksköterska i sydöstra sjukvårdsregionen för sitt viktiga arbete.

Camilla Brengdahl och Marie Alkner von Bothmer_2.jpg

Camilla Brengdahl och Marie Alkner von Bothmer, årets kontaktsjuksköterskor 2023 i sydöstra sjukvårdsregionen.

Vad betyder utmärkelsen för er?

- Det känns otroligt ärofyllt och roligt att få den här utmärkelsen - det finns så många fantastiska kontaktsjuksköterskor. Utmärkelsen ger en guldkant i vårt arbete och stärker motivationen i vardagen.

Vad är det bästa med ert jobb?

- Det är att få finnas till för våra patienter, att göra skillnad för dem och skapa trygghet för både patienten och närstående i en svår situation. Men också att få följa patienten genom hela utredningsprocessen och vid uppföljningen. Att vara kontaktsjuksköterska är ett självständigt arbete med mycket ansvar.

Samtidigt uppskattar vi det starka teamarbetet, både på den egna enheten och gentemot andra kliniker. Och vi är tacksamma att vi har varandra så att vi kan stötta varandra och reflektera när svåra situationer uppkommer. Det är ett väldigt lärorikt och stimulerande jobb eftersom cancervården är under ständig utveckling.

Varför är kontaktsjuksköterskor viktiga i cancervården?

- Det är viktigt med en tidig etablerad kontakt och en god tillgänglighet för patienten med möjlighet till direktkontakt med en sjuksköterska som är insatt i patientens vårdförlopp. Det går att nå oss på telefon på våra direktnummer under vardagar och patienterna kan även skicka meddelanden via den digitala vårdplanen.

Som kontaktsjuksköterskor samordnar vi med andra enheter som till exempel röntgen, patologen och onkologen och vi bevakar alla ledtider. Vi försöker att skapa ett smidigt patientflöde genom att samordna antalet sjukhusbesök för patienten och utnyttja resurserna på bästa sätt.

Utifrån ett helhetsperspektiv stödjer vi patienten och närstående och tar kontakt med bland annat kurator, dietist eller andra professioner när det behövs. Som kontaktsjuksköterskor strävar vi efter att hålla patienten välinformerad under utredningens gång.

Motivering 

Deras genuina intresse för den enskilda patienten skapar en trygghet där patienterna känner sig sedda. De har en total överblick, Min vårdplan används tillsammans med patienten och ger smidiga överlämningar före och efter onkologisk behandling