Martin Takac ny ordförande i RCC Sydösts styrgrupp

Sidan publicerades 13 februari 2023

Efter Göran Henriks är det nu Martin Takac som tagit över rollen som ordförande i RCC Sydösts styrgrupp. Martin är läkare och specialist i allmänmedicin och är sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård i Region Jönköpings Län.

Martin Takac, ordförande RCC Sydösts styrgruppHan har lång erfarenhet av arbete i RCC-sfären. I sitt tidigare arbete i västra götalandsregionen var han involverad i att implementera standardiserade vårdförlopp och han hade där en plats i RCC Västs styrgrupp.

- Det känns väldigt bra att kunna fortsätta bidra i arbetet med att skapa en cancervård i världsklass. Frågor rörande tillgänglighet kommer vara viktiga att arbeta med, dels i sydöstra sjukvårdsregionen men också nationellt. Vi ser en fantastisk utveckling på både behandlings- och diagnostiksidan, och det gäller att alla de patienter som har behov av vården också får den så effektivt som möjligt, kommenterar Martin.