”Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen”

Sidan publicerades 21 april 2023

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker att det har många fördelar. Det går till exempel mycket snabbare att förbereda mottagningsbesök och multidisciplinära konferenser när all relevant information finns samlad på ett ställe.

- IPÖ ger en bra överblick över patientens cancerprocess, vilka behandlingar patienten fått, effekten av behandlingarna och orsaken till eventuellt byte av behandling. Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen. Detta medför avsevärt kortare tid för förberedelse inför mottagningsbesök och multidisciplinära konferenser (MDK), säger Magnus Lagerlund, basenhetschef på onkologiska kliniken och strålningsfysik på Länssjukhuset i Kalmar. 

Investering i förändrade arbetssätt

- Vi har förberett införandet under ett halvår. Bland annat har arbetsgruppen gjort riskanalyser och tagit fram dikteringsmallar tillsammans med IT. Sjuksköterskor hos oss har registrerat historiska data för att det ska finnas tillgängligt i stödet, säger Mattias Karlsson, sjuksköterska/verksamhetsutvecklare digital process på samma enhet. 

Trygghet och större delaktighet för patienten

Patientöversikten samlar uppgifter om patientens sjukdomshistoria, sjukdomsstatus, laboratoriedata, undersökningar, behandlingar, biverkningar, symtom och livskvalitet. Informationen sammanställs och visualiseras på ett överskådligt sätt i patientöversikten. Det kan också förmedla en överskådlig och pedagogisk bild av situationen till patient och närstående. På så sätt ökar också delaktigheten för patienten i den egna vårdprocessen.

- För patienterna ger det en trygghet och större delaktighet när de kan ta del av översikten via 1177.se. De får då också en överskådlig bild av behandlingarnas effekt, säger Mattias Karlsson.

Underlag till kliniska studier

Framöver ser vi bland annat att vi kan använda IPÖ för att se om vi har tillräckligt med en viss grupp av patienter som kan vara aktuella för kliniska studier. Dessutom ser vi fram emot en direktöverföring från Cosmic till IPÖ när det blir möjligt, säger Magnus Lagerlund. 

IPÖ i sydöstra sjukvårdsregionen

IPÖ finns i nuläget framtaget för 8 cancerdiagnoser och alla sjukhus i Region Jönköping, Östergötland och Kalmar har börjat använda dem, men kommit olika långt för olika diagnoser.

Fler exempel från sydöst
Bröstcancervården i Jönköping först ut med individuella patientöversikter – Artikel i Onkologi i Sverige

Mer information om IPÖ
Individuell patientöversikt (IPÖ) i cancervården

Text: Viktoria Lindstedt, Region Kalmar och Johanna Helmer, RCC Sydöst
Foton: Mattias Johansson, Region Kalmar