Screening för tjock- och ändtarmscancer införs i Östergötland

Sidan publicerades 11 februari 2021

Region Östergötland inför screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer. Från och med i höst kommer alla 60-åringar att erbjudas provtagning. Screeningen utökas successivt till att omfatta personer mellan 60 och 74 år.

Cancer i tjock- och ändtarmen är den tredje vanligaste typen av cancer bland män och kvinnor. Chansen att bli botad ökar om cancerformen upptäcks tidigt. Därför inför Region Östergötland nu screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer. Det görs enligt Socialstyrelsen rekommendationer, vilket innebär att alla mellan 60 och 74 år kommer att erbjudas provtagning. Screeningen införs successivt och startar i höst med personer som är 60 år, för att sedan utökas till hela den aktuella ålderskategorin under en period på mellan tre och fem år.

Hela artikeln om Screening för tjock- och ändtarmscancer införs i Östergötland finns att läsa på Region Östergötlands hemsida.