Ny cancersamordnare på besök i Sydöst

Sidan publicerades 21 mars 2019

Hans Hägglund tillträdde som nationell cancersamordnare den 4 mars 2019 och har lång erfarenhet inom cancersjukvården. 14-15 mars var han på besök hos RCC Sydöst och besökte delar av verksamheten i sydöstra sjukvårdsregionen.

 Jag tycker det är viktigt att komma ut till respektive RCC för att presentera mig och träffa personalen. Det ger mig möjlighet att lyssna, diskutera goda exempel och utmaningar, samt att förstå hur RCC arbetar mot vården och för att nå ut i regionerna, säger Hans Hägglund.  

Närmast kommer Hans från en tjänst som överläkare, professor och verksamhetschef vid verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han tillträdde sin tjänst som nationell cancersamordnare 4 mars 2019, men har haft möjlighet att smygstarta arbetet under de senaste månaderna.

– Det är viktigt att snabbt komma in i arbetet så att vi inte tappar tempo, och att förstå hur vi kan lyckas och hur vi ska nå ut till sjukvården, säger Hans.

Viktiga frågor

Hans ser många viktiga områden att fokusera på i RCC:s arbete för att skapa förutsättningar för god jämlik cancervård och att kunna leverera kvalitet. Han framhåller bland annat vikten av att nå målsättningen för SVF till år 2020 och att förbättra tillgängligheten, samt arbetet med prevention, screening, nivåstrukturering, nära vårdfrågor, och inte minst att arbeta vidare med registerfrågor.  

– Utöver dessa finns två frågor som jag brinner extra mycket för. Den ena är kvalitetsfrågor i vården genom ackreditering enligt europeisk standard, vilket jag hoppas att RCC kan ge stöd för i framtiden. Den andra är chefs- och ledarskapsfrågor samt frågor om organisation och struktur, vilka inte är cancerspecifika, men likväl väldigt viktiga för att utveckla vården.

Besök i sydöstra sjukvårdsregionen

Under sina två dagar i sydöstra sjukvårdsregionen besökte Hans RCC Sydösts kontor, Enheten för samordnad cancerutredning (ESCU) och Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC) i Linköping, samt Qulturum, onkologen, urologen och hematologen i Jönköping. Så här säger Hans om sitt besök.  

– Det var väldigt intressant att få besöka både RCC och delar av verksamheten. Det finns en dokumenterat god vård och mycket att lära av goda exempel i sydöstra sjukvårdsregionen, vilket är spännande. RCC Sydösts arbete är väldigt intressant med en tydlig vision för cancervården i form av sex patientlöften som följs upp på ett bra sätt genom publicering av resultatrapporter. Dessutom finns föredömliga rutiner för att strukturera registerarbetet, samt för återkoppling och uppföljning till verksamheten i form av publicering av topplistor och genomförande av platsbesök på kliniker.