Utvecklingskraft cancer 2019

Sidan publicerades 24 maj 2019

21 maj gick Utvecklingskraft cancer av stapeln i Linköping. Under dagen fick de 340 deltagarna lyssna på intressanta föreläsningar om nuläget och framtiden i cancervården, samtidigt som de fick möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter.

– Utvecklingskraft cancer är en mötesplats där vi delar upplevelser och bildar nätverk, säger Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef för RCC Sydöst.

Den sjukvårdsregionala konferensen arrangeras årligen av RCC Sydöst. I år stod RCC Sydöst även som värd för RCC-dagarna, en nationell intern konferens för medarbetare på alla sex RCC i Sverige, vilket ledde till ett lyckat samarrangemang.

– Det gav möjlighet att blanda inslag från sydöst och övriga landet, med deltagare från hela Sverige, och inspirera och lära av varandra på en nationell nivå, säger Srinivas Uppugunduri.

Cancervården kommer att prioriteras

Srinivas Uppugunduri, Lena Hallengren, Kjell Ivarsson

Socialminister Lena Hallengren besökte konferensen för att tala om de kommande fyra åren.

– Cancervården kommer vara ett prioriterat område. Regeringens ambition är att fortsätta stödja cancervården, ge bästa möjliga förutsättningar, och sträva efter långsiktighet i arbetet. Tillsammans har vi alla förutsättningar för att stärka cancervården, säger Lena Hallengren.

 

Hans Hägglund, Nationell cancersamordnare för RCC i samverkan, beskrev nuläget i cancervården och belyste framtida utmaningar.

– Sverige har en god cancervård, men vi står inför flera utmaningar. Vi arbetar alla för en god, jämlik, trygg, patientsäker och kostnadseffektiv cancervård, säger Hans Hägglund.

Pärlband av inspiration

Ett uppskattat inslag under dagen var de guldkorn som presenterades, där ett framgångsrikt projekt från varje sjukvårdsregion lyftes med syfte att lära av och inspirera varandra. Bland annat diskuterades jämlik hälsa och cancervård, seneffektsuppföljning efter barncancer, och lokal patientsamverkan.

– Det finns ett stort och viktigt lärande i det här. Man kan se det som ett pärlband av inspiration som belyser hur mycket kompetens vi sitter på. Det är viktigt att vi tar möjligheten att lära av varandra, säger Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård i Region Jönköpings län och ordförande i RCC Sydösts ledningsgrupp.

Cancervården från olika perspektiv

Cancerrehabilitering och nivåstrukturering är två högaktuella ämnen i dagens cancervård. Under sin föreläsning gav Helene Rundqvist, filosofie doktor vid Karolinska Institutet, åhörarna en inblick i hur fysisk aktivitet före, under och efter cancer kan göra skillnad på flera sätt. Hon fick hjälp av Cecilia Boman som har deltagit i Phys-Can-studien och beskrev patientperspektivet.

Karsten Offenbartl, överläkare i kirurgi i Region Jönköpings län, genomför på uppdrag av RCC Sydöst en genomlysning av regional nivåstrukturering och höll under konferensen föredrag om det omdiskuterade ämnet.

Det finns många utmaningar i framtidens hälso- och sjukvård. Fredrik Heintz, docent vid Linköpings universitet, beskrev vilken roll Artificiell Intelligens (AI) kan få i framtiden och möjligheten till samverkan mellan människlig kompetens och AI.

Presentationer från dagen:

Tio år med cancerstrategin – Hans Hägglund (pdf)

Genomlysning av regional nivåstrukturering – Karsten Offenbartl (pdf)

Fysisk aktivitet - före, under och efter cancer – Helene Rundqvist (pdf)

Artificiell Intelligens (AI) i framtidens hälso- och sjukvård – Fredrik Heintz (pdf)

Guldkorn från Sverige - framgångsrika projekt från alla sjukvårdsregioner:

Seneffektsuppföljning efter barncancer – RCC Norr (pdf)

Jämlik hälsa och cancervård – RCC Stockholm-Gotland (pdf)

Samarbete för bättre vård – RCC Syd (pdf)

MDK – RCC Sydöst (pdf)

Lokal patientsamverkan – RCC Uppsala Örebro (pdf)

Kraftens hus, social innovation – RCC Väst (pdf)