Teamarbete mot biverkningar på onkologen

Sidan publicerades 21 januari 2019

På onkologiska kliniken i Region Östergötland finns ett multiprofessionellt samarbete som hjälper patienter med biverkningar efter strålbehandling i bäckenet. Det handlar om extremt livskvalitetsnedsättande besvär, säger överläkaren Annika Holmqvist.

Teamet som jobbar mot biverkningar består av specialistsjuksköterskor, kurator, dietist, fysioterapeut och överläkare. Till höger överläkare Annika Holmqvist.

Mottagningen har funnits på onkologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping i fem år och är relativt unik även på det nationella planet. I gruppen finns specialistsjuksköterskor, läkare, fysioterapeut, dietist och kurator. Varje år hjälper de mellan 80 och 100 kvinnor som har fått biverkningar i bäckenet efter strålbehandling.

Det rör sig om mag- och tarmbesvär, urinbesvär, smärta, sexuella besvär och lymfödem. Många gånger har patienten flera av dessa samtidigt i varierande grad.

”Se hela patienten”

– Det här är biverkningar som kan komma långt efteråt. I vissa fall handlar det om extremt livskvalitetsnedsättande besvär som till exempel avföringsinkontinens och konstant urinläckage, men med ganska små medel kan vi hjälpa patienten, säger Annika Holmqvist. Vi försöker se hela patienten och alla symtomen. Vi tar ett eller två symtom i taget och jobbar metodiskt. Vi kanske inte kan lösa allt direkt, men över tid uppnår vi resultat, fortsätter hon.

Exempel på behandlingar är bulkmedel mot diarréer, kostråd, information och träningsråd, kompressionsbehandling, smärtstillande, bäckenbottenträning och lokalt östrogen vid sköra slemhinnor. Överläkaren påpekar att det är viktigt att patienter med senkomplikationer får träffa en kurator i ett tidigt skede för att våga prata om sina besvär.

Olika delar av landet

De flesta patienterna remitteras från kvinnokliniker (men även från kirurgiska kliniker) i sydöstra sjukvårdsregionen, Region Sörmland eller Region Västmanland. De två senare enligt avtal med Region Östergötland. Även läkare inom primärvården kan remittera till mottagningen för biverkningar.

– Det kommer mer och mer remisser i takt med att folk får vetskap om vår verksamhet. Jag märker att det börjar sprida sig att vi finns, säger Annika Holmqvist.

Annika är också en av huvudförfattarna till den nationella vägledningen om senkomplikationer. Det är också i den som vårdpersonal rekommenderas att läsa om de träffar en patient som de misstänker lider av just senkomplikationer. Först ska återfall uteslutas, sedan är handboken nästa steg, enligt överläkaren.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, Region Östergötland, 010-103 77 85

Läs mer: Till nationella vägledningen