Nyhetsbrev för februari ute nu

Sidan publicerades 28 februari 2019

Nya riktlinjer för MDK i sydöstra sjukvårdsregionen, Ny rutin för remisshantering av vårdprogram, Regionernas SVF-arbete behöver intensifieras, Så följer vi upp SVF – artikelserie är några av nyheterna i RCC Sydösts nyhetsbrev för februari.