Nyheter

Sydöst
Nyhetsbrev för februari ute nu

Nya riktlinjer för MDK i sydöstra sjukvårdsregionen, Ny rutin för remisshantering av vårdprogram, Regionernas SVF-arbete behöver intensifieras, Så följer vi upp SVF – artikelserie är några av nyheterna i RCC Sydösts nyhetsbrev för februari.

Sydöst
Nya sjukvårdsregionala riktlinjer för MDK

Den 1 mars 2019 implementeras nya riktlinjer för lokala och sjukvårdsregionala multidisciplinära konferenser (MDK) inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen. De nya riktlinjerna syftar till att skapa en gemensam och likvärdig struktur för arbetet som ska förenkla arbetet före, under och efter MDK.

Samverkan
Så följer vi upp SVF – läs artikelserien

När SVF-satsningen inleddes och den nationella uppföljningsmodellen mejslades fram fanns de som tvivlade på att det skulle gå att fånga väntetidsdata så. Idag kan man löpande följa hur väntetiderna i alla standardiserade vårdförlopp ser ut runt om i landet. Men det finns fortfarande frågetecken runt uppföljningen.

Samverkan
Regionernas SVF-arbete behöver intensifieras

Cancerfonden konstaterar i årets rapport att cancervårdens väntetider fortfarande är för långa. En redovisning av fem kvalitetsindikatorer inom de fyra vanligaste cancerformerna uppvisar stora regionala skillnader. Hans Hägglund, tillträdande ordförande för RCC i samverkan, instämmer i att SVF-arbetet i regionerna behöver förstärkas.

Samverkan
Ny rutin för remisshantering av vårdprogram

Den 15 april 2019 inför RCC en ny rutin för remisshantering av vårdprogram. Från och med då kommer reviderade vårdprogram endast att gå ut på en (1) remissrunda.

Samverkan
Enhetlig patientinformation för Min vårdplan

Patientens egen Min vårdplan bidrar till att göra cancervården mer jämlik. En elektronisk Min vårdplan (e-MVP) introduceras på allt fler kliniker, varav flertalet utgår ifrån en nationell enhetlig och generell patientinformation. Den generella informationen finns nu samlad i ett dokument som är tillgängligt i pdf-format på RCCs webbplats.

Samverkan
Förändringar i SVF sedan årsskiftet

Från årsskiftet 2018/2019 börjar nya versioner att gälla för tolv standardiserade vårdförlopp. Ändringarna är publicerade sedan tidigare men gäller från årsskiftet.

Samverkan
Nationella vårdprogram ute på remiss

Tre nationella vårdprogram går idag ut på remiss till profession och patientföreningar. Fyra vårdprogram går ut på remiss till regioner.