Nyheter

Sydöst
Nyhetsbrev för augusti ute nu

Cancerdagen i Almedalen 2019, Gruppträning i friskvården, Palliation sydöst 2019, Temadag cancerrehabilitering 2019 är några av nyheterna i RCC Sydösts nyhetsbrev för augusti.

Samverkan
Akutvården inte påverkad av RCCs rekommendationer

Regionerna har i huvudsak följt RCCs rekommendationer om sjukvårdsregional koncentration av behandling vid övre mag-tarmcancer, urologisk cancer och äggstockscancer. Det visar Regionala cancercentrum i samverkans uppföljning av de rekommendationer som lämnades till regionerna 2016.

Samverkan
Koordinatorer ska underlätta införande av patientöversikter

Det nationella projektet för införande av patientöversikter i cancervården pågår för fullt. Nästa steg i arbetet är att rekrytera koordinatorer som ska stödja de diagnosspecifika arbetsgrupperna vid införandet av patientöversikterna på kliniker.

Samverkan
Ny patientanpassad statistik om gynekologisk cancer

Nu finns statistik om de gynekologiska cancersjukdomarna, för åren 2013–2017, som anpassats för patienter och närstående tillgänglig.