Ett år med elektronisk canceranmälan

Sidan publicerades 9 april 2019

10 april 2018 lanserades möjligheten för den kliniska verksamheten att rapportera in sina canceranmälningar elektroniskt via INCA. Under det senaste året har ett flertal kliniker i sydöstra sjukvårdsregionen övergått till elektronisk anmälan.

Diagnoser som omfattas av ett kvalitetsregister har sedan länge anmälts elektroniskt via INCA. För övriga diagnoser som ska rapporteras till cancerregistret fanns fram till 10 april förra året endast möjlighet att anmäla via Socialstyrelsens pappersblankett. I dag kan även de diagnoserna anmälas elektroniskt via INCA, samtidigt som möjligheten att anmäla via pappersblankett finns kvar.

Antal elektroniska canceranmälningar i sydöstra sjukvårdsregionendet senaste året.

Fördelar med att canceranmäla elektroniskt  

Det finns många fördelar med att klinikerna övergår från anmälan på pappersblankett till att rapportera elektroniskt. Det underlättar hanteringen, bidrar till snabbare återkoppling vid behov av komplettering, samt ger större möjlighet för dialog mellan inrapporterande vårdenhet och handläggare på RCC. Det ger även verksamheterna en tydlig översikt då de kan se vad som har anmälts för respektive patient.

Ambitionen är att så många kliniker som möjligt i sydöstra sjukvårdsregionen ska rapportera elektroniskt. Sedan lanseringen förra året har RCC Sydöst arbetat för att få kliniker att övergå till det.

– Arbetet med att stötta kliniker i övergången och att följa upp vilka verksamheter som rapporterar och som tillkommer pågår kontinuerligt, och det har intensifierats den senaste tiden, säger Sara Sterneberg, registeradministratör på RCC Sydöst.

Kliniker om elektronisk canceranmälan

Kvinnokliniken och kirurgkliniken på Västerviks länssjukhus i Region Kalmar län, samt kvinnokliniken på Vrinnevisjukhuset i Region Östergötland rapporterar alla sina fall elektroniskt. De ligger i topp av de kliniker i sydöstra sjukvårdsregionen som har övergått till det elektroniska rapporteringssättet.

– Vi har inte upplevt några svårigheter med att övergå till att rapportera elektroniskt, det har varit lätt. Elektronisk anmälan är mycket smidigare än pappersblanketten, säger Margareta Lundquist, medicinsk sekreterare på kirurgiska kliniken i Västervik. 

De uppfattningarna delas av de andra klinikerna som också framhåller smidigheten och enkelheten som viktiga faktorer. 

– Det är en stor fördel att kunna göra allt samtidigt när vi skriver den administrativa anteckningen. Vi behöver inte vänta på att läkaren ska fylla i det fysiska pappret för att sedan gå in i Cosmic och ändra, säger Martina Wallin, vårdadministratör på Kvinnokliniken på Vrinnevisjukhuset.

Ytterligare en viktig anledning till att övergå till elektronisk canceranmälan som de tillfrågade klinikerna framhåller är miljösynpunkten.

– Det fungerar jättebra att göra anmälan i INCA. Det är bra både rent praktiskt då vi slipper pappersarbetet och även ur miljösynpunkt då det minskar pappersanvändningen, säger Monica Engström, medicinsk sekreterare på kvinnokliniken i Västervik.

Alla tre framhåller att de uppmanar andra kliniker att övergå till att anmäla elektroniskt. 

– Det finns inga hinder för att börja anmäla elektroniskt. När man har kommit in i INCA är det minst lika lätt som att fylla i formuläret fysiskt, säger Martina Wallin.

Vill du också anmäla elektroniskt? 

För att kunna göra canceranmälan elektroniskt behöver man ansöka om behörighet. Kontoansökan ska vara undertecknad av verksamhetschef och skickas därefter in till RCC Sydöst.

Ansökan om användarkonto för INCA (pdf)

Har du frågor? Kontakta oss på RCC Sydöst