Regionala och nationella sarkomcentrum

Sidan publicerades 11 september 2018

Alla landsting/regioner har beslutat följa RCCs rekommendation från februari 2018, att koncentrera avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med sarkom till tre ställen i landet. Det kommer således att finnas fem regionala och tre nationella sarkomcentrum i landet.

Beslutet innebär följande från och med 1 november 2018

  • att avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg samt buksarkom koncentreras till tre nationella vårdenheter
  • att uppdrag som nationella vårdenheter lämnas till Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus.

Det kommer att finnas fem regionala sarkomcentrum:

  • Umeå
  • Stockholm
  • Linköping
  • Göteborg
  • Lund

Tre av dessa är även nationella:

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Lund

– De utsedda regionala sarkomcentrum, där Universitetssjukhuset i Linköping är ett av dessa, ska även i fortsättningen diagnosticera, behandla och följa upp merparten av patienter med sarkom inom ramen för sina regionala uppdrag, säger Ann Josefsson produktionsenhetschef vid centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård, Universitetssjukhuset i Linköping och ledamot i RCC Sydösts ledningsgrupp. I praktiken går remitteringsförfarandet till som tidigare; sydöstra sjukvårdsregionens alla sjukhus remitterar till Universitetssjukhuset i Linköping. När så krävs kommer Universitetssjukhuset i Linköping att ta hjälp av ett centrum med nationellt vårdansvar, säger Ann.