Rapportera nya cancerfall innan 31 oktober

Sidan publicerades 14 september 2018

Den 31 oktober kommer RCC Sydöst rapportera alla nya cancerfall till och med diagnosår 2017 till Socialstyrelsen. Hälsodataregistret på Socialstyrelsen uppdateras en gång per år med data från respektive regions RCC.

Nationell cancerstatistik publiceras en gång per år i publikationen Cancerincidens i Sverige. Varje år finns ett antal fall som inte kan rapporteras till Socialstyrelsen i tid då canceranmälan inte har inkommit för sent eller inte alls.  Vid leverans 2017 saknades närmare 600 fall från sydöstra sjukvårdsregionen.

Fyra gånger om året efterhörs saknade canceranmälningar. Upptäcker man att klinisk anmälan saknas görs kontroller mot cancerregistret och brev skickas ut till berörda klinker. Efterforskning har nyligen gått ut och alla canceranmälningar med diagnosdatum t.o.m. 2017-12-31 bör prioriteras och skickas in i god tid före den 31 oktober. Vid den senaste efterforskningen saknades närmare 1000 fall som ska rapporteras i oktober.

Möjligheten till elektronisk canceranmälan lanserades i april. Den elektroniska canceranmälan (A-anmälan) kan användas för de diagnoser som inte omfattas av ett kvalitetsregister eller för en patient som motsatt sig registrering i kvalitetsregistret. För att kunna göra canceranmälan elektroniskt behöver man ansöka om behörighet. Kontoansökan ska vara undertecknad av verksamhetschef och skickas därefter in till RCC. Blankett för kontoansökan hittar du här.