Utvecklingskraft cancer, ”Medskapande för bästa resultat – inkluderande och kommunikativ vård”

Sidan publicerades 21 maj 2018

– Våra patienter visar hur de kan vara med och öka kvalitén på den service vi erbjuder, inledde Göran Henriks, utvecklingschef för Region Jönköpings län och ansvarig för Qulturum, Utvecklingskraft cancer inför 170 deltagare från hela sydöstra sjukvårdsregionen. Nedan följer ett utdrag ur programmet.

Fredrik EnlundFredrik Enlund, chef för Diagnostiskt centrum på Landstinget i Kalmar län, docent i molekylär patologi och genetiker höll föredrag om Biomarkörer i onkologi.

– Cancer är en väldigt komplex sjukdom. Varje tumör är genetiskt unik och vi måste matcha rätt behandling med rätt patient. Man kan få mycket viktig information genom att analysera vilka gener som är muterade i olika tumörformer och hur man med den informationen vägleda i behandlingsval för olika tumörgrupper, säger Fredrik.

Inkluderande och kommunikativ vård

Eskil DegsellFokus för årets Utvecklingskraft cancer låg främst på en inkluderande och kommunikativ vård. Patientsamverkan är en viktig del. Hur tar sjukvården tillvara på kunskap från patienter och närstående och hur tar vi hand om den välinformerade patienten?

– Hur tar man nästa steg gällande den information som patienten tillhandahåller? Det handlar om att bygga upp en långsiktig förtroenderelation och agera på den information som inkommer, säger Eskil Degsell, anhörigrepresentant. Patienten tar hand om sig själv betydligt fler timmar än man träffar sjukvården och man måste värdera det som sker mellan vårdmöten, fortsätter han.

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård i Region Jönköpings län intervjuade patientrepresentanter med anhöriga om att ”Leva med biverkningar – livet efter cancer i bäckenregionen”. Upplevelserna och resorna är olika för olika personer.

– Se mig som individ. Jag ville ha alla fakta och tyckte att jag fick det, säger Sissi Hamnström Cole, patientrepresentant.

MDK och läkemedel

Mirjam VåtzRCC Sydöst har nyligen fått en projektledare för multidisciplinära konferenser (MDK) som heter Mirjam Våtz.

– Målet är att skapa goda förutsättningar för en gemensam bild gällande MDK och ha en välfungerande teknisk standard, säger Mirjam.

Freddi Lewin, ordförande NAC och onkolog i Region Jönköpings län och Henrik Lövborg, ordförande Regionala expertgruppen för

Freddi Lewincancerläkemedel på RCC Sydöst, berättade om jämlik tillgång till cancerläkemedel – läkemedelsregistret respektive målinriktade terapier – implementering av nya läkemedel.

– Man måste titta på både jämlikhet och rättvisa gällande vilka läkemedel som ska införas och hur de ska användas, menar Freddi.

Digital Min vårdplan och guldkorn inom cancervården

Under 2018 lanseras en första digital Min vårdplan för införande i hela landet och det demonstrerades under dagen. Tester dras nu igång i alla tre landstingen/regionerna.

Dagen avslutades med guldkorn inom cancervården och goda exempel inom radiologi, patologi och allvarliga ospecifika symptom från de tre länen i den sydöstra sjukvårdsregionen.

Programmet hittar du här.
Läs mer om dagen här.

Presentationer från dagen: