Primär HPV-analys i sydöstra sjukvårdsregionen

Sidan publicerades 2 maj 2018

2015 utfärdade Socialstyrelsen nya rekommendationer för primär HPV-analys vid gynekologisk cellprovskontroll för kvinnor över 30 år. Det innebär att cellprover i första hand analyseras för humant papillomvirus (HPV) och att känsligheten i de analyser som genomförs på cellprovet ökar ytterligare.

En persisterande HPV-infektion är förutsättningen för att utveckla cellförändringar som kan leda till cervixcancer. 2017 fastställdes även ett nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer med bland annat detaljerade rekommendationer till sjukvårdshuvudmännen om kallelseverksamhet, provtagning, utredning, behandling och uppföljning.

HPV-test har högre sensitivitet

Lisbeth Liest1 februari 2018 infördes primär HPV-analys vid gynekologisk cellprovskontroll av kvinnor över 30 år i Region Jönköpings län. I Region Östergötland är planerad start januari 2019 och i Landstinget i Kalmar län under våren 2018.

– Det blir lika många provtagningstillfällen som tidigare, men då HPV-testet har högre sensitivitet kommer fler avvikelser att fångas vid samma grad av deltagande. Det betyder att fler måste utredas och behandlas för cellförändringar, men att det blir en minskning av invasiva cervix cancerfall, säger Lisbeth Liest - överläkare och gynekologisk onkolog på US i Linköping och Onkologens gynekologiska sektion, samt överläkare och gynekolog/obstetriker på Kvinnokliniken Höglandssjukhuset i Eksjö. Hon arbetar också som processledare för gyncancer hos Regionalt cancercentrum sydöst.

– Vid regelbunden provtagning är chansen stor att man diagnostiserar cellförändringar som kan behandlas innan det blir en invasiv cancer. I de flesta fall tar det cirka 10-13 år att utveckla cervixcancer. Vid redan utvecklad sådan diagnostiseras denna dessutom ofta i ett tidigare stadium och har därmed betydligt bättre prognos, säger Lisbeth.

Uteblivarprojektet i Östergötland

2016-2017 pågick Uteblivarprojektet i Östergötland. Projektet omfattade 10 500 kvinnor som uteblivit från gynekologisk cellprovtagning de senaste 6-8 åren. En grupp fick en skriftlig påminnelse, i en annan grupp blev kvinnan uppringd av barnmorska och fick välja mellan att boka in besök för cellprovtagning eller få ett självtest för HPV-analys skickat till sig. I den sista gruppen fick kvinnan ett självtest för HPV-analys direkt skickat till sig. 

Caroline LilliecreutzProjektledare var Caroline Lilliecreutz, mödrahälsovårdsöverläkare, vid Kvinnokliniken Universitetssjukhuset i Linköping, barn- och kvinnocentrum, Region Östergötland och processledare för cervixcancerprevention på Regionalt cancercentrum sydöst.

– Preliminära data visar att det är bättre följsamhet till en intervention efter samtal med barnmorska jämfört med ett brev med självtest. Det visar också att majoriteten av kvinnorna kommer på rekommenderad uppföljning, säger Caroline. Ett regelbundet deltagande i cervixscreeningprogrammet skyddar upp till 90% mot cervixcancer, men det är förstås förutsatt att man  kommer, fortsätter hon.

Läs mer om uteblivarprojektet här.

Läs mer om gynekologisk cellprovskontroll här.

Här finns det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer.