Biomarkörer i onkologi, Utvecklingskraft cancer 17 maj

Sidan publicerades 14 maj 2018

Fredrik Enlund chef för Diagnostiskt centrum på Landstinget i Kalmar län, docent i molekylär patologi och genetiker, är en av föredragshållarna på Utvecklingskraft cancer den 17 maj.

Fredrik Enlund– Jag ska prata om utvecklingen av analyser av molekylära biomarkörer som skett inom cancervården de senaste åren. Jag vill beskriva hur mycket viktig information man kan få genom att analysera vilka gener som är muterade i olika tumörformer och hur den informationen kan vägleda i behandlingsval för olika tumörgrupper, berättar Fredrik.

Hur blev du intresserad av detta ämne?

– Jag har forskat om cancergenetik i snart 20 år och sett vilken stort nytta man direkt har i sjukvården av de upptäcker som görs. Den tekniska och medicinska utvecklingen går fort och den kliniska nyttan är stor för den enskilda patienten, vilket förstås är en drivkraft.

Vad tror du att deltagare på Utvecklingskraft cancer kommer att ta med sig från ditt seminarium?

– Förhoppningsvis kan jag bidra med ett ”strå av kunskap” om hur viktig genetiken är för att kunna diagnostisera och fatta rätt beslut om behandling.

Vad ser du själv fram emot att ta del av från dagen?

– Att få träffa alla dedikerade och duktiga medarbetare som ägnar sin arbetstid åt att varje dag förbättra cancervården.

Foto: Landstinget i Kalmar län