Ulrika Odelram Wiréen eldsjäl 2018

Sidan publicerades 19 april 2018

Nätverket mot gynekologisk cancer vill uppmärksamma engagerade personer genom att lyfta fram det arbete och de viktiga insatser som görs för cancerdrabbade kvinnor i landet. För sjätte året i rad delar man ut årets eldsjälspris.

Ulrika Odelram WiréenPriserna delas ut på Gyncancerdagen 2018 i Stockholm, Linköping och Malmö. I Linköping tilldelades priset Ulrika Odelram Wiréen, som arbetar som specialistsjuksköterska på Onkologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping och som en av processledarna för bäckencancerrehabilitering inom RCC Sydöst.
– Det är jätteroligt att detta arbete uppmärksammas. Vi är flera som ska dela på priset. Vårt fokus just nu är att sprida kunskapen kring senkomplikationer i hela vårdkedjan från slutenvård till primärvård. Det är också viktigt att patienterna får denna kunskap och vet vad de kan göra på egen hand och när de ska söka vård för sina besvär, säger Ulrika.

Läs hela motiveringen här.