Kontaktsjuksköterskan ger trygghet och stöd

Sidan publicerades 13 april 2018

Enligt den nationella cancerstrategin ska alla cancerpatienter erbjudas en fast vårdkontakt på den cancervårdande kliniken. Carolin Grönberg arbetar som kontaktsjuksköterska på Universitetssjukhuset i Linköping.

– Jag arbetar på tre ställen inom onkologen. Största delen av tiden arbetar Carolin Grönbergjag som prostatasjuksköterska på vår mottagning. Jag är kontaktsjuksköterska för prostatacancerpatienter som är i behandlingspaus eller går på hormonell behandling. Jag är också på vår behandlingsmottagning där jag ger cytostatikabehandlingar och annan onkologisk behandling till patienter med prostatacancer, cancer i magtarmkanalen, malignt melanom och njur- och blåscancer. Även här är jag kontaktsjuksköterska. Resterande tid lägger jag PICC-line (Perifert insatt central kateter), berättar Carolin.

Övergripande ansvar för patienten

Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patienten och närstående under hela vårdkedjan. På så vis har patienten alltid en kontakt för frågor och stöd, eller som kan hänvisa till någon annan när hen inte är tillgänglig, någon som kan informera om kommande steg i behandlingen – vilket leder till att patienten kan vara mer delaktig i sin egen vård.
– Jag träffar patienten vid remissbesök och planerar då för behandlingsstart. Sedan följer jag patienten genom hela behandlingstiden; bokar tider, ger behandling, ser till att röntgen blir gjord i tid, bokar återbesök och ordnar med andra kontakter som kan behövas.  Jag finns också tillgänglig på telefon.

Kontaktsjuksköterskorna är en viktig länk för att ge patienter ett multiprofessionellt omhändertagande och psykosocialt stöd.
– Jag tror och hoppas att patienten känner en trygghet i att få en namngiven sjuksköterska som följer en genom hans/hennes tid på onkologen, säger Carolin.

Aktiv överlämning

Kontaktsjuksköterskan ansvarar för att alla överlämningar mellan olika vårdgivare är "Aktiva", detta för att skapa en sammanhållen vårdkedja för patient och närstående. Det innebär att man tar en muntlig och skriftlig kontakt med nästa instans och har fortsatt ansvar till dess att mottagande instans bekräftat att kontakt tagits med patienten.
– Då jag nästan enbart arbetar med palliativa patienter blir många av dem kvar länge hos mig. Överlämningar sker då oftast till den palliativa hemsjukvården och LAH, vilken brukar ske via telefon, berättar Carolin. Mina prostatcancerpatienter går ibland mellan oss på onkologen och urologen. Vi har ett tätt och bra samarbete och vi ses regelbundet. Det ger en ökad trygghet för patienten och en bra förutsättning för den vårdinstans som tar över vården, fortsätter hon.

Här kan du läsa mer om kontaktsjuksköterskans roll.