MENY


19
DEC
2018

Sydöst

Nyhetsbrev för december ute nu

Första nationella vårdprogrammet i akut onkologi, Nationell kvalitetsgranskning av cellprover visar behov av åtgärder, Ny topplista publicerad, Vår webbplats har ny design är några av nyheterna i RCC Sydösts nyhetsbrev för december.


5
DEC
2018

Sydöst

Ny topplista publicerad

Nu finns senaste topplistan publicerad. Topplistan visar klinikernas inrapportering till Cancerregistret och kvalitetsregistren. Hur ligger din klinik till?


28
NOV
2018

Sydöst

Nyhetsbrev för november ute nu

Resultatredovisning för november 2018, Ny mätning – Så tycker patienterna om SVF, Bättre koll på användningen av cancerläkemedel och Förslag om förlängd cancersatsning i övergångsbudgeten är några av nyheterna i RCC Sydösts nyhetsbrev för november.

Sydöst

Resultatredovisning november 2018

Den senaste resultatredovisningen och de diagnosspecifika redovisningarna, samt den regionala SVF-rapporten är nu publicerade.


29
OKT
2018

Sydöst

Nyhetsbrev för oktober ute nu

Vilande regionalt värdskap för nationellt programområde cancer, Kliniker i topp för inrapportering i Cancerregistret, Huvud- och halscancerpatienter gillar e-MVP och Fortsatt nej till screening för prostatacancer är några av nyheterna i RCC Sydösts nyhetsbrev för oktober.


19
OKT
2018

Sydöst

Kliniker i topp för inrapportering i Cancerregistret

Topplistan publiceras fyra gånger om året och redovisar i vilken grad klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in canceranmälningar till Cancerregistret och kvalitetsregistren. Endokrinmedicinska enheten, Hematologiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus och Kirurgkliniken i Västervik är tre av de kliniker som toppar listan för Cancerregister per klinik som publicerades i september.


27
SEP
2018

Sydöst

Nätverksträff för kuratorer inom cancersjukvård

Den 12-13 september hölls den årliga nätverksträffen för kuratorer inom cancersjukvård i den sydöstra sjukvårdsregionen.


21
SEP
2018

Sydöst

Nyhetsbrev för september ute nu

Tarmcancerscreening kan rädda liv, Avancerad sarkombehandling koncentreras till tre sjukhus, Regionala och nationella sarkomcentrum, ny utbildning för patientföreträdare är några av nyheterna i RCC Sydösts nyhetsbrev för september.


17
SEP
2018

Sydöst

Hjärtats rum - en plats för möte

Hjärtats rum är en mötesplats för personer som har fått ett cancerbesked, samt anhöriga. En plats där man får chansen att träffa människor i liknande situation som den man själv befinner sig i.


14
SEP
2018

Sydöst

Rapportera nya cancerfall innan 31 oktober

Den 31 oktober kommer RCC Sydöst rapportera alla nya cancerfall till och med diagnosår 2017 till Socialstyrelsen. Hälsodataregistret på Socialstyrelsen uppdateras en gång per år med data från respektive regions RCC.


11
SEP
2018

Sydöst

Regionala och nationella sarkomcentrum

Alla landsting/regioner har beslutat följa RCCs rekommendation från februari 2018, att koncentrera avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med sarkom till tre ställen i landet. Det kommer således att finnas fem regionala och tre nationella sarkomcentrum i landet.


4
SEP
2018

Sydöst

Ny topplista publicerad

Nu finns senaste topplistan publicerad. Topplistan visar klinikernas inrapportering till Cancerregistret och kvalitetsregistren. Hur ligger din klinik till?


29
JUN
2018

Sydöst

Nyhetsbrev för juni ute nu

Åtgärder för att stärka kvaliteten i screeningen mot livmoderhalscancer, patienterna fortsatt nöjda med SVF, Kjell Ivarsson ny ordförande RCC Sydösts ledningsgrupp och RCC i Almedalen är några av nyheterna i RCC Sydösts nyhetsbrev för juni.


21
JUN
2018

Sydöst

Kontakt med RCC Sydöst i sommar

RCC Sydösts kansli är bemannat under hela sommaren, dock ej fulltaligt. Vi ber er därför ha överseende med att det eventuellt kan ta lite längre tid att få svar än vanligt.


19
JUN
2018

Sydöst

Ny topplista publicerad

Nu finns senaste topplistan publicerad. Topplistan visar klinikernas inrapportering till Cancerregistret och kvalitetsregistren. Hur ligger din klinik till?


14
JUN
2018

Sydöst

Nationellt uppdrag prevention och tidig diagnostik av hudcancer

Under 2018 har RCC i samverkan i uppdrag av Socialdepartementet att arbeta med prevention och tidig diagnostik av hudcancer.


24
MAJ
2018

Sydöst

Nyhetsbrev för maj ute nu

Utvecklingskraft cancer 2018, resultatredovisning maj 2018, Primär HPV-analys i sydöstra sjukvårdsregionen och RCC i Almedalen är några av nyheterna i RCC Sydösts nyhetsbrev för maj.


21
MAJ
2018

Sydöst

Utvecklingskraft cancer, ”Medskapande för bästa resultat – inkluderande och kommunikativ vård”

– Våra patienter visar hur de kan vara med och öka kvalitén på den service vi erbjuder, inledde Göran Henriks, utvecklingschef för Region Jönköpings län och ansvarig för Qulturum, Utvecklingskraft cancer inför 170 deltagare från hela sydöstra sjukvårdsregionen. Nedan följer ett utdrag ur programmet.


16
MAJ
2018

Sydöst

Resultatredovisning maj 2018

Den senaste resultatredovisningen och de diagnosspecifika redovisningarna, samt den regionala SVF-rapporten är nu publicerade.


14
MAJ
2018

Sydöst

Biomarkörer i onkologi, Utvecklingskraft cancer 17 maj

Fredrik Enlund chef för Diagnostiskt centrum på Landstinget i Kalmar län, docent i molekylär patologi och genetiker, är en av föredragshållarna på Utvecklingskraft cancer den 17 maj.