Sydöst i topp när patienterna fått tycka till

Sidan publicerades 8 september 2017

- Patienterna i sydöst som utretts inom ett standardiserat vårdförlopp är bland de mest nöjda i landet med den vård de fått. Det kan vi verkligen känna oss stolta över.

Det säger Helena Tufvesson-Stiller, projektledare för den nationella PREM-enkäten som mäter patienternas upplevelser av vården inom standardiserade vårdförlopp (SVF). Enkäten skickas ut 8-12 veckor efter avslutad utredning inom SVF, oavsett om patienten visade sig ha cancer eller inte.

- I Region Östergötland och Kalmar län svarar 91 procent av patienterna att de är nöjda med den vård de fått. Även nationellt har patienterna gett höga betyg för helhetsintrycket av vården, konstaterar Helena.

Hög andel känner sig delaktiga i vården

För samtliga landsting gäller att vi är bra på att ta hand om de patienter som får en cancerdiagnos, men sämre på att ta hand om de patienter som visade sig inte ha cancer. Samma trend syns regionalt.

- Region Jönköpings län har de högsta siffrorna i regionen inom dimensionen delaktighet och involvering för de patienter som fått en cancerdiagnos, hela 80 procent. Av dem som inte fått en cancerdiagnos är motsvarande siffra 46 procent, säger Helena.

Även dimensionen emotionellt stöd visar stora skillnader, där resultatet för sydöst ligger något bättre än riket. I sydöst har 73 procent av patienterna som fått en cancerdiagnos angett att de fått tillräckligt emotionellt stöd, jämfört med 59 procent av patienterna som inte hade cancer.

Tydligare fråga gav bättre svar

Vid årsskiftet gjordes förändringar i enkäten i syfte att göra den lättare att förstå för patienten. Ett par frågor har formulerats om eller fått andra svarsalternativ och ett par nya frågor har tillkommit.

- Många patienter svarade att de inte förstått att de utretts enligt ett standardiserat vårdförlopp. Patienter hörde av sig när de fick enkäten, för att de inte förstått att de utretts för cancer. Därför har vi nu omformulerat frågan, säger Helena.

Frågan i 2016 års enkät löd ”Har du blivit informerad om att du utretts enligt ett standardiserat vårdförlopp?”. Den nya frågan lyder ” Har du blivit informerad om att du har utretts för symptom som möjligen kan bero på cancer?”, vilket resulterat i en större andel positiva svar (85 procent jämfört med 62 procent).

Resultaten som nu är publicerade gäller för enkäter utskickade under perioden januari till mars 2017 och hade en svarsfrekvens på omkring 60 procent, både i riket och i sydöst, vilket tyder på ett högt engagemang. Enkäten skickades ut till nära 12 000 patienter i hela riket, varav 7000 svarade. I sydöst skickades 1500 enkäter ut och 900 svarade under perioden.

Gå till sidan där alla resultat av PREM-enkäten finns samlade.