Möt två av föredragshållarna på Utvecklingskraft cancer här

Sidan publicerades 22 mars 2017

Årets Utvecklingskraft cancer har temat "Före och efter cancer". Här möter du två av föredragshållarna, Karin Wahlberg och Ann-Louise Elling, som kommer att medverka under dagen.

Hallå där Karin Wahlberg, patient, läkare och författare till boken ”Cancerland tur och retur”.

Du är en av talarna på Utvecklingskraft cancer den 18 maj. Temat för året är ”Före och efter cancer”. Vilken del av det temat kommer du ta upp den 18 maj?

- Jag kommer att ta upp både före och efter cancern. Jag berättar om min resa, så som den såg ut utifrån min roll som läkare, patient och människa. Jag kommer också att prata om ordens betydelse för själslig läkning. Att berätta. Tala eller skriva.

Vad är det viktigaste du vill förmedla i din bok Cancerland tur och retur?

- Cancer är ett dödshot och den drabbade är sårbar. Förfluten tid och framtid sätts i rörelse. Inget blir självklart.

- Vid cancermisstanke är det viktigt att känna att sjukvården ”tar emot” och inte ”håller emot”. Att sjukvården erbjuder en plan, i den mån det går, ger stadga och i viss mån tröst.

- Jag fick ”slå mig fram” till en utredning och till sist ordna den själv genom en läkarkollega. Varför blir det så? Vad gör sjukvården för att bli bättre?

  • Vad tror du att deltagare på Utvecklingskraft cancer kommer att ta med sig från ditt seminarium?

-  Att torra fakta blir levandegjort genom att jag berättar och på så sätt tillför den känslomässiga aspekten som är lättare att ta till sig och att minnas. Jag har dessutom båda sidorna, en läkare som blir patient. Det finns både för och nackdelar med det.

  • Vad ser du själv fram emot att ta del av under dagen?

-  Jag tycker alltid att det är spännande och förhoppningsvis lärorikt att lyssna på vad andra har att säga oavsett vilket sammanhang det är. Vad precis det kommer att bli vet jag inte förrän efteråt. 

Hallå där Marie-Louise Elling, verksamhetschef på Kvarnholmens hälsocentral i Kalmar.

Du ska hålla i workshopen med temat ”SVF – erfarenheter från primärvården”, på Utvecklingskraft cancer den 18 maj. Kan du berätta lite kort hur SVF har påverkat ert arbetssätt i Kvarnholmen i Kalmar?

I början lade vi tyngd på informationen till hela personalgruppen på hälsocentralen om vad SVF är och varför. I läkargruppen har vi gått igenom alla förloppens flödesscheman och remissmallar. Då har oklarheter kunnat ventileras och redas ut. Läkarna skriver och skickar själva iväg SVF-remisserna för att det går fortast, men sekreterarna behöver känna till SVF och påtala om läkaren har dikterat en vanlig remiss som borde ha varit SVF. Patienterna är positiva till snabb utredning, men det kan också skapa oro och därför är vår information viktig om vad SVF är och varför det är standardiserat. Nu är det dock många (28) förlopp att hålla reda på. Vissa förlopp är för oss ovanliga, vissa förlopp har ”luddiga” symtom/misstankar och vissa symtom finns med i flera förlopp. Vi får inte sluta tänka bara för att det är standardiserat. Fördelen med att det nu är många är att om vi har en cancermisstanke kan vi vara säkra på att det finns ett SVF-förlopp.

  • Vad tror du att deltagare på Utvecklingskraft cancer kommer att ta med sig från ditt seminarium?

Jag kommer att prata om primärvården som en del i projektorganisationen för införandet av SVF, vilket har varit en av framgångsfaktorerna för att få med sig hela primärvården. Primärvården är en viktig aktör för att tidigt upptäcka cancer, förkorta väntetiderna och skapa en mer jämlik vård.  Våra framgångsfaktorer har varit våra gemensamt utarbetade flödesscheman, remissmallar, informationspaket och statistikrapporter. I statistiken kan vi se hur många remisser inom de olika förloppen som vi totalt har skickat från primärvården men även ner på hälsocentralsnivå och remittentnivå. Våra flödesscheman är utarbetade tillsammans med sjukhusvårdens berörda kliniker. De är lokalt anpassade, så att läkarna i primärvården bara behöver följa det för att veta vilka undersökningar och provtagningar som ska göras och vart remissen ska skickas.

  • Vad ser du själv fram emot att ta del av under dagen?

Temat cancerprevention – nuläge och utveckling. Det tillhör området framtidens hälso- och sjukvård och det engagerar mig mycket.

Gå till programmet och anmälan till Utvecklingskraft cancer