Bröstcancer inget hinder för träning

Sidan publicerades 8 mars 2017

- Vad vi hittills erfarit genom den här studien är värdet av att vara fysiskt aktiv under och efter behandling av cancer hos dessa patienter. De flesta slipper gå upp i vikt, vilket annars är vanligt bland bröstcancerpatienter under cytostatikabehandling.

Det berättar Eva Ahlner, sjukgymnast på Onkologiska kliniken och instruktör i forskningsprojektet Phys-Can.

- Patienterna får en bättre rörlighet och styrka och är mindre trötta. Dessutom uppger många att det är skönt att ha något annat än cancer att tänka på och prata om, så det medför många positiva effekter, fortsätter Eva Ahlner.

Phys-Can är ett samverkansprojekt mellan universiteten och universitetssjukhusen i Uppsala, Lund och Linköping och kommer att omfatta 600 patienter totalt, varav 80 stycken i Östergötland. Cancerdiagnoserna som är inkluderade i studien är bröst-, tjocktarms- och prostatacancer. En förutsättning för att patienterna ska kunna vara med i studien är att de inte har spridd cancersjukdom utan får behandling med avsikt att bota.  Deltagarna i studien kan ha alla typer av behandlingar – ingen behandling utgör något hinder för fysisk aktivitet.

- Det är klart att man inte kan träna så hårt vid exempelvis cytostatikabehandling. Biverkningar av behandlingen kan ibland göra det olämpligt att träna och kanske får man göra ett uppehåll, eller träna bara lite under den behandlingen. Men många försöker hålla i träningen så mycket de kan, för att de upplever att de positiva effekterna överväger, berättar Eva.

I studien är det upplagt så att konditionsträningen sköter man själv. Deltagarna är uppdelade i två grupper – en som tränar med låg eller måttlig intensitet och en grupp som tränar med hög intensitet. Dessutom tränar alla deltagare styrketräning på gym 2 gånger i veckan.

Förutom uppdelningen på låg/måttlig respektive hög intensitet av träning så lottas också deltagarna till att antingen få coachning eller träna utan coachning.

- Coachningen består av motiverande samtal och syftar till att ge patienten ytterligare stöd i sin träning. Man vill ta reda på hur patienterna uppfattar coachningen och om man kan se någon skillnad på exempelvis följsamhet eller hur hårt deltagarna tränar och hur de upprätthåller sin träning på lång sikt beroende på om de får detta extra stöd.

Träningen pågår under 6 månader för varje patient, därefter kommer patienten att följas under 10 år för att se hur hälsan och även risken för återfall ser ut. Det huvudsakliga syftet med Phys-Can är att se om strukturerad fysisk träning kan minska fatigue, det vill säga den trötthet som många patienter drabbas av under och efter att ha genomgått en cancerbehandling. Men därutöver kommer det sannolikt att finnas flera värdefulla resultat.

”Det här är rehabilitering!”

Många uttrycker spontant att de uppskattat träningen mycket:

-  Det här är rehabilitering, tyckte en patient. En annan sa att det var så skönt att få något annat att prata om när folk frågade hur de mådde. Gruppkänslan är en genomgående positiv sak som många för fram.

Just gruppkänslan finns det idéer om att ta vara på.

-  En önskan vi har är att kunna erbjuda träning till patienter inom flera cancerdiagnoser och ge dem lite mer stöd som ett led i rehabilitering. Alla patienter får rådet att vara fysiskt aktiva under sin behandling, och en del tränar ju sedan tidigare. Men en del behöver  mera stöd i sin rehabilitering och väg tillbaka till vardagen efter sjukdom och behandling. Att kunna erbjuda fysisk träning ska vara en naturlig del i rehabiliteringen, säger Eva.

Många patienter blir motiverade att ändra på något, förbättra något i sitt liv när de får en cancerdiagnos, så det kan vara ett bra tillfälle att komma igång och träna. Träning kan vara svaret på frågan ”Vad kan jag göra själv för att förbättra mitt läge?”

- Många pratar om behovet av samtalsstöd för det psykologiska välbefinnandet. Det är naturligtvis jätteviktigt. Men för att förbättra den fysiska förmågan som nedsatts av sjukdom och behandling behövs rätt avpassad fysisk träning. Här i Linköping har träningen inom Phys-Can-projektet skett i samarbete med Friskis&Svettis och varit förlagd till deras lokaler i Kanonhuset. Det har varit en väldigt fin möjlighet att förena friskvård med sjukvård. Träningen har skett i frisk miljö med duktiga, inspirerande instruktörer/coacher. Samtidigt har det funnits en nära kontakt med behandlande klinik, avslutar Eva Ahlner.

Läs mer om Phys-CAN här http://www.phys-can.uu.se/