Tiderna är viktiga men för patienten är det hela processen som räknas

Sidan publicerades 15 maj 2017

- Vi ser fortsatt förbättrade siffror för tid till behandling. Arbetet med standardiserade vårdförlopp har satt fokus på väntetiderna och det ser vi som mycket positivt för framtiden. Men vi får inte glömma bort att för patienten är det hela processen som räknas.

Det säger Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef för RCC Sydöst som en kommentar på den senaste resultatredovisningen som visar att 30% nu får behandling inom 4 veckor. Sedan Standardiserade vårdförlopp (SVF) infördes i samtliga regioner i sydöst har väntetiderna sjunkit, men variationerna mellan olika diagnoser är fortfarande stora.

- Resultatredovisningen visar hur det går i samtliga våra löften. Cancervården handlar om att se hela patienten och ständigt förbättra processerna för att skapa delaktighet och öka kvaliteten på vården under patientens hela resa, avslutar Srinivas.

Här kan du läsa den senaste samlade resultatredovisningen.

RCC Sydöst publicerar även specifika rapporter för de tio största diagnoserna, där man kan läsa om hur processen går framåt.