Sydöst på väg mot rökfria utomhusmiljöer

Sidan publicerades 31 maj 2017

Ingen av våra levnadsvanor är så tydligt kopplad till cancer som rökning. Idag på tobaksfria dagen passar Regionalt cancercentrum sydöst på att uppmärksamma våra rökfria utomhusmiljöer i våra tre regioner och landsting.

Först ut är Region Östergötland, som införde rökfria utomhusmiljöer för 1½ år sedan. Förändringen innebar att det inte längre är tillåtet att röka på de områden som tillhör Region Östergötland. Tobakskurerna togs bort och ersattes av skyltar som hänvisade till de rökfria utomhusmiljöerna.

– Det går helt klart åt rätt håll och jag vill verkligen ge en eloge till alla som respekterar att det är rökfritt. Samtidigt finns det fortfarande en förbättringspotential, säger Linda Karlsson, hälsoprocessledare i Region Östergötland.

I samband med att rökfria utomhusmiljöer infördes har Region Östergötland gett medarbetare som vill sluta röka lite extra hjälp på traven. Förutom regionens tobaksavvänjare kan man även få ett bidrag på 1000 kronor till tobaksersättningsmedel.

I landstinget i Kalmar län arbetar man åt samma håll; landstingets lokaler, bilar och närmaste omgivningar ska vara tobaksfria.  Till hösten kommer man även att börja arbeta för rökfria utomhusmiljöer som ett led i den riktningen.

Även i Region Jönköpings län har man en rökfri policy som idag sträcker sig till att ”Ingen mot sin vilja ska utsättas för tobaksrök/lukt eller e-cigaretter vid vistelse i Region Jönköpings lokaler och dess närmiljö.” Därför finns tobaksfria zoner runt byggnader och vid entreer.  

Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till cancer. Att inte röka är därför det bästa sättet att minska sin risk att få cancer. Det är aldrig för sent att sluta, cancerrisken minskar allt eftersom tiden går efter rökstoppet.