CanINCA ett lyft för registeradministratörer

Sidan publicerades 10 maj 2017

- Det är inte alltid ett nytt system tas emot så positivt, men CanINCA har så många fördelar för dem som arbetar med registrering av canceranmälningar att det redan är något av en succé.

Det säger Gabrielle Gran, projektkoordinator för CanINCA, som är igång sedan april i år. Ett av syftena med CanINCA är kvalitetssäkrad leverans av data till Socialstyrelsens hälsoregister, och det uppnår man framför allt genom att enas kring ett gemensamt system och sedan förfina alla rutiner och praxis tillsammans.

- CanINCA gör det möjligt att registrera canceranmälningar på samma sätt i hela Sverige, och det finns det mycket att vinna på. Risken för fel är uppenbar när man arbetar i olika system där man ska föra över data, och den möjligheten elimineras i och med att vi nu får in uppgifterna direkt från kvalitetsregistren, förklarar Gabrielle.

 

Alltmer hanteras elektroniskt

Elektroniska inrapporteringsformulär kommer att lanseras inom kort, och då kommer även anmälningar från diagnoser som saknar kvalitetsregister att hanteras elektroniskt.

- Många blir förvånade när de får höra hur mycket som fortfarande hanteras manuellt på papper. Vi har en övertro att allt systematiseras automatiskt, men det kräver ganska mycket av samordning för att enas om koder, regler och författa ett gemensamt kodlexikon, säger Gabrielle.

En av de största leveranserna av pappersdokument är PAD-svar, som kommer med posten varje vecka, med allt vad det innebär av posthantering, registrering och arkivering.

- Vi är redo att ta emot PAD-svar elektroniskt från vårt håll – nu är det upp till Kalmar, Jönköping och Östergötland att digitalisera sina processer, säger Gabrielle.

Jönköping har tidigare kunnat skicka PAD-svar elektroniskt så de kommer förhoppningsvis att komma igång under året, men Gabrielle hoppas att hela sydöstra sjukvårdsregionen satsar på det, nu när CanINCA finns.

 

Nationellt stödteam tar över driften av CanINCA

Projektet går nu in i en drift-och förvaltningsfas med två registeradministratörer från varje sjukvårdsregion, som tillsammans kommer att fungera som ett nationellt stödteam och ersätta dagens CanINCA-grupp och den nationella kodgruppen.

- Vi har fått ett utökat uppdrag för hela cancerregistret från RCC Samverkan. I kodningsfrågor och i registerlösningen kommer vi att utveckla verktyget med användarnas hjälp och ha ett nära samarbete med Socialstyrelsen, säger Gabrielle.

Gruppen samlas för ett första möte i juni. På agendan står förutom kodning även utbildning och dokumentationsfrågor. Annette Palmberg är registeradministratör och RCC Sydöst:s representant i det nationella stödteamet för cancerregistret.

- Jag är mycket positiv till det här systemet. Nu i början är ju allt nytt och tar lite längre tid, men man märker redan fördelar med att vi alla sitter i samma system. Det kommer bli jättebra, säger Annette Palmberg.

Läs mer om CanINCA här:

http://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2017/april/nytt-nationellt-system-for-canceranmalan/