Ännu en artikel publicerad i Tamoxifen-studien

Sidan publicerades 8 maj 2017

Johan Rosell, statistiker på RCC Sydöst, och en grupp svenska bröstcancerforskare från bland annat Linköpings universitet har fått ännu en artikel publicerad, baserad på forskning om Tamoxifens effekter på olika tumörsjukdomar.

Artikeln som är publicerad i Acta oncologica, visar att Tamoxifen även kan sänka risken för insjuknande i bland annat lungcancer.

-- Ytterligare studier krävs som bekräftar det vi har hittat i kvalitetsregisterdatabasen, säger Johan Rosell, som är huvudförfattare till artikeln.

Tamoxifen verkar även sänka risken för att ny bröstcancer ska uppstå och man vet sedan tidigare att det förhindrar recidiv.

-- Vem vet – kanske kan fortsatta studier visa på något specifikt ämne i Tamoxifen, som man kan forska vidare på för att få reda på mer, säger Johan.

För närvarande finns dock inga nya projekt inplanerade om bröstcancer och tamoxifenbehandling.

Just nu är Johan inblandad i forskningsprojekt där han hjälper till med statistiska analyser inom hjärntumörer, prostatacancer och urinblåsecancer.

Fakta om studien

  • Totalt studerades 4128 postmenopausala patienter med operabel bröstcancer som var lottade till antingen två eller fem års behandling med Tamoxifen.
  • Studien visade att risken att insjukna i lungcancer var lägre i gruppen med fem års Tamoxifen jämfört med två års Tamoxifen. Denna effekt fanns på lungcancer upp till 10 år efter avslutad behandling.
  • Risken att insjukna i endometriecancer ökade under pågående behandling, men storleken på riskökningen avtog successivt efter avslutad behandling.
  • Risken att få en ny tumör i andra bröstet minskade i femårsgruppen, och sänkningen varade upp till 10 år efter avslutad behandling.
  • Data som använts i studien kommer från bröstcancerregistret, patientregistret, cancerregistret och dödsorsaksregistret.

 

Länk till abstract av artikeln ”Long-term effects on the incidence of second primary cancers in a randomized trial of two and five years of adjuvant tamoxifen”

 

 

Vill du läsa hela forskningsartikeln kan du kontakta Johan Rosell på johan.rosell@regionostergotland.se.